فهرست دوره های آموزشی مَجازی/حضوری/نمیه حضوری سال 1400 مرکز آموزش های تخصصی(تحت سامانهLTMS)

ردیف

عناوين دوره هاي آموزشی و شناسه

(جهت ورود به کلاس مجازی روی عنوان دوره کلیک بفرمائید)     

مشخصات اجرایی

​​​​​​​(زمان بندی،ساعت شیوه اجرا)-( حضوری - نیمه حضوری، مجازی)

✅ واحد اجرا کننده/مدرس

​تاریخ
شروع

​تاریخ 

پایان

◀️ ورود به کلاس مجازی

158 دوره آموزشي  گاورنر توربين برق آبی 29 آذر لغايت 18 دي ماه
(روزهاي شنبه دوشنبه چهارشنبه)
مركز 00/09/29 00/10/18 el-go.png​​​​​​​
157 دوره آموزشي خلاصه سازی مکاتبات و نوشته اداری 22،29 آذر و 6 دی ماه
ساعت 9 تا 12
مركز
دکتر جهانشاهی
00/09/22 00/10/06 el-go.png​​​​​​​
156 دوره آموزشی اصول برنامه ریزی 15 الی 29 آذر مرکز
مدرس نعمتی
00/09/15 00/09/29 el-go.png​​​​​​​
155 دوره  كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (حضوری)  در سه گروه از 13 الی 29 آذر مرکز
اسدالهی،جلیلیان
00/09/13 00/09/29 el-go.png​​​​​​​
154 دوره آموزشی ايمني در برق (حضوری) تئوری:10و11 آذر  عملی گروه اول:17 و18بخش عملی گروه دوم: 2 و25ساعت 8:30 الی16 مرکز
مهندس مهدی پور
00/09/10 00/0925 el-go.png​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
153 دوره آموزشی عایق های الکتریکی بخش انتقال 10 آذر الی 22 دی ساعت 9 الی 12 واحد اراک
دکتر اقا شفیعی
00/09/10 00/10/22 el-go.png​​​​​​​​​​​​​​
152 دوره آموزشی مدیریت بهره برداری 29آذر و 04،06 دی مرکز
مدرس:دکتر مریدی
00/09/29 00/10/06 el-go.png​​​​​​​
151 دوره آموزشی بهبود بهره وری در آب شرب 14،17،21،24،28،آذر و 1 دی
ساعت 1 الی 13
مرکز
مدرس:دکتر تیز قدم
00/09/14 00/10/01 el-go.png
150 دوره آموزشی کالیبراسیون و لوازم اندازه گیری 17،20،22،24،27،29 آذر
ساعت 9 الی 13
مرکز
مدرس : دکتر جباری
00/09/17 00/09/29 el-go.png
149 دوره آموزشي مدیریت یکپارچه منابع آب  8،13،15،20،22،27،
9 الي 13
مركز
دكتر سلماني
00/09/08 00/09/27 el-go.png​​​​​​​
148 شناخت عمومي تجهيزات نيروگاه سيكل تركيبي 7،9،14،16،21،23،28 آذرماه
از ساعت 8:30 الي 11:30
مركز 00/09/07 00/09/00 el-go.png
147 دوره آموزشي شستشوی شبکه آب و مخازن 7،13،14،20،21 آذر ماه
ساعت 9 الي 13
مركز
دكتر سلماني
00/09/07 00/09/21 el-go.png
146 دوره آموزشي بودجه ريزي عملياتي( وزارت علوم) 14-7 و 21 آذر
ساعت 8:30 الي 10:30
واحد تهران
جناب آقاي دکتر بيات
00/09/07 00/09/21 el-go.png​​​​​​​
145 بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب 2،3،9،10،16،17 آذر
از ساعت 9 الي 13
مرکز
احمدي مطلق و مير احمديان
 
00/09/02 00/09/17 el-go.png​​​​​​​
144 دوره آموزشي حسابداري پيمانکاري 13، 14،20 ،21
ازساعت 9 الي 14
واحد هرمزگان
مدرس:دکتر شورورزي
00/09/13 00/09/21 el-go.png
143 دوره آموزشي تربيت ارزياب سامانه هاي گند زدايي 23، 25،30 آبان 2 و 7 آذر
ساعت 9 الي 13
مركز
دکتر جاجرمي
00/08/07 00/08/23 el-go.png​​​​​​​
142  دوره آموزشي الكترونيك كاربردي 29 آبان الي 29 آذر
شيوه آفلاين
مركز 00/08/29 00/09/29 el-go.png​​​​​​​
141 دوره آموزشی مديريت ارتباط با مشتري CRM 22، 23،29،30 آبان و67 و 7 آذر
10 الي 12
مركز
دكتر حميدي زاده
00/08/22 00/0829 el-go.png​​​​​​​
140 دوره آموزشي اصول ايمني در تاسيسات آب و فاضلاب 11 ، 16 18 آبان
ساعت 9 الی 13
مركز
مدرس دكتر جاجرمي
00/08/11 00/08/18 el-go.png​​​​​​​
139 دوره آموزشي فرايندهاي تصويب قوانين در نهادهاي قانونگذار(وزارت علوم) 15،17،19 آبان ساعت 8:30 الي 10:30 واحد تهران
مدرس: دكتر اسدي
00/08/15 00/08/19 el-go.png​​​​​​​
138 دوره آموزشي بيماري هاي ناشي از کار 16،18،23،25،30آبان و 2 آذر
ساعت 13 الي 9
مرکز
مدرس : مهندس کمندي
00/08/16 00/09/02 el-go.png​​​​​​​
137 دوره آموزشي  تكنيك هاي برنامه ريزي 24آبان ماه ساعت 9 الي 18
واحد هرمزگان
واحد هرمزگان
مدرس آقاي عباس منوچهري
00/08/24 00/08/24 el-go.png​​​​​​​
136 دوره آموزشي ماشين هاي الكتريكي 8 آبان لغايت 6 آذر
آفلاين
مركز 00/08/08 00/09/06 el-go.png​​​​​​​
135 دوره آموزشي طراحي تلمبه خانه هاي فاضلاب   10،15،17،22،24،29 آبان و 1 آذر
ساعت 9 الي 13
مركز
دكتر فاضلي
00/08/10 00/09/01 el-go.png​​​​​​​
134 دوره آموزشي PLC 1 آبان
13 الي 15
مرکز
 مهندس جعفري
00/08/01 00/08/05 el-go.png​​​​​​​
133 دوره آموزشي برنامه ريزي و و اکنش به وضعيت اضطراري در تاسيسات آب  16،23،26،30 آبان 3 و 7 آذر
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر تيز قدم
00/08/16 00/09/03 el-go.png
132 دوره آموزشي  امنيت، نفوذ و روش هاي مقابله با حملات سایبري 18،25،آبان 2،9،16،23،30 آذر 7 دي
ساعت 9 الي 12
مركز
خانم دكتر تعويذي
00/08/18 00/10/07 el-go.png​​​​​​​
131 دوره آموزشي مدل آلودگي آبهاي زيرزميني و گسترش آن 9،11،12،16،18،19 آبان
ساعت 9 الي 12
مركز
 دكتر علیمحمدی
00/08/09 00/08/19 el-go.png
130 دوره آموزشي اصول و مفاهيم سازماندهي 9، 11، 16، 18 آبان ماه
10 الي 13:30
مرکز
مدرس دكتر فروهي
00/08/09 00/08/18 el-go.png​​​​​​​
129 دوره آموزشي شناخت و معرفي عملکرد پمپهاي شناور 4،9،11،16،18،23،23،30 آبان
ساعت 9 الي 11
مركز
دكتر فاضلي
00/08/04 00/08/29 el-go.png​​​​​​​
128 دوره آموزشي سيستم هاي نوين تصفيه فاضلاب شنبه ها 8 و 15و22
چهارشنبه ها 5 و 12و 19 آبان
مركز
مدرس دكتر تيز قدم
00/08/05 00/08/22 el-go.png​​​​​​​
127 دوره آموزشي اصول و مفاهيم سازمان دهي 15،18،23
ساعت 8:30 الي 13
واحد کرمان
دکتر نيک پيمان
00/08/15 00/08/23 el-go.png​​​​​​​
126 دوره آموزشي مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 8،10،12 آبان
ساعت 9 الي 13
واحد کرمان
دکتر منوچهري
00/08/08 00/08/12 el-go.png
125 دوره آموزشي تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات(آي سي تي) 3 ،5،10 آبان
ساعت 9 الي 13
واحد کرمان
دكترعابديني
00/08/03 00/08/05 el-go.png​​​​​​​
124 دوره آموزشي اقتصاد مهندسي 26 ،27،28 مهر 8 ،9 آبان
ساعت 9 الي 13
مرکز
دكتر وزين رام
00/07/26 00/08/09 el-go.png​​​​​​​
123 دوره آموزشي روانشناسي صنعتي 18، 21،25 مهر
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس :دكتر ناصري
00/07/18 00/07/21 el-go.png​​​​​​​
122 دوره آموزشي آشنايي با وسايل اندازه گيري وکنترل تاسيسات  19،21،26،28مهر3،5،10،12آبان
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس :مهندس كريمي
00/07/19 00/08/12 el-go.png
121 آشنایی با لایه های سامانه سیماب فا(سپتا، سابفا و ...) آفلاين واحد تهران 00/07/17 00/07/30 el-go.png​​​​​​​
120 دوره آموزشي دوره آموزشي مديريت استرس 3 و 10 آبان
9 الي 12
مركز
دکتر پورشهريار
00/08/03 00/08/10 el-go.png​​​​​​​
119 دوره آموزشي بايگاني محرمانه(وزارت علوم) 21،24،26
ساعت 9 الي 11
واحد تهران
مدرس: خانم سخا
00/07/21 00/07/26 el-go.png​​​​​​​
118 دوره آموزشي قوانين صندوق هاي بازنشستگي کشور(وزارت علوم) 17 ،20،24
ساعت 10الي 12
واحد تهران
مدرس : اقاي طريحي
00/07/17 00/07/24 el-go.png​​​​​​​
117 دوره آموزشي نقش  در خدمات آب 25، 27 مهر ساعت 9 الي 12
5،4،11 ،10 ،آبان ساعت 9 الي 13
واحد استان مركزي
 مهندس رفيع و دكتر قاضي زاده
00/07/25 00/08/11 el-go.png​​​​​​​
116 دوره آموزشي استانداردهاي صنعت برق در بخش ساختمان 19 الي 28 مهر
ساعت 9 الي 13 روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
مركز  دكتر سروش حیدری 00/07/19 00/17/28 el-go.png​​​​​​​
115 دوره آموزشي خلاصه سازي مكاتبات ونوشته هاي اداري 28 و 26 مهر 3آبان
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس: دكتر جهانشاهي
00/07/26 00/08/03 el-go.png​​​​​​​
114 دوره آموزشي تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات ICT   28،26،،24 مهرماه
ساعت 9:30 الي 13:30
مركز مدرس: مهندس عابديني 00/07/24 00/07/28 el-go.png
113 دوره آموزشي ديزل 24 مهر الي 15 آبان روزهاي شنبه سه شنبه
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس: مهندس رنجر
00/07/24 00/08/15 el-go.png
112 دوره آموزشي ايمني كار با مواد شيميايي 19 مهر 5 آبان روزهاي دوشنبه چهارشنبه
ساعت 9 الي 12
مركز
مدرس: دكتر شعباني
00/07/19 00/08/05 el-go.png
111 دوره آموزشي آشنايي با ترموديناميك 11 مهر الي 11 آبان يكشنبه و سه شنبه
ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس: دكتر عامري
00/07/11 00/08/11 el-go.png
110 دوره آموزرشي فنون مذاکره و فن دفاع 17،19 مهرماه
ساعت 10 تا 13
مركز 00/07/17 00/07/19 el-go.png​​​​​​​
109 دوره آموزشي عيب يابي و تعميرات توربين بخار 6،7،10،11،12 مهرماه
ساعت 9 الي 13
واحد هرمزگان
مدرس آقاي دكتر توكلي
00/07/06 00/07/12 el-go.png​​​​​​​
108 دوره آموزشي مديريت بر مبناي هدف 21 مهرماه
ساعت 9 الي 13
واحد هرمزگان
عباس منوچهري راد
00/07/21 00/07/21 el-go.png​​​​​​​
107 دوره آشنايي با نقشه خواني الكتريكي در بخش انتقال 18،6،4 مهر
ساعت 9 الي 13
مرکز 00/07/04 00/07/18 el-go.png​​​​​​​
106 دوره آموزشي آشنايي با انواع قطع کننده ها 18 تا 5 آبان يکشنبه و چهارشنبه
از ساعت 11 الي 15
مرکز
مهندس علمايي
00/08/05 00/08/15 el-go.png​​​​​​​
105 آشنايي با ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي مربوط به آن 21،19،17، مهرماه
ساعت 9 الي 11
مرکز
دکتر ابري
00/07/17 00/07/17 el-go.png
104 دوره  تست خط شبکه اجرا شده لوله هاي پليمري تحت فشار فاضلابي يکشنبه 4 مهرماه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس دکتر جليلي قاضي زاده
00/07/04 00/07/04 el-go.png​​​​​​​
103 دوره آموزشي كندانسور برج هاي خنك كن نيروگاه  شهريور الي 18 مهر
روزهاي يكشنبه و چهار شنبه -ساعت 9 الي 13
مركز
مدرس :دكتر جهانگيري
00/06/28 00/06/18 el-go.png​​​​​​​
102 دوره آموزشي ارتباطات دو جانبه علمي ديپلماسي علمي و دانشگاهي(وزارت علوم) 4،6،11 مهرماه
ساعت 10 الي 12
واحد تهران
جناب آقاي دکتر  بني هاشمي
00/07/04 00/07/22 el-go.png​​​​​​​
101 آشنايي با اصول و مباني تحليل نتايج آزمون هاي کيفي آب 3،4،10،11 مهرماه
ساعت 9 الي 13
واحد کرمان
مدرس دکتر سلماني
00/07/03 00/07/11 el-go.png​​​​​​​
100 دوره آموزشي آيين نگارش حقوقي و قضايي(وزارت علوم) 10، ،12 مهرماه
ساعت 8 الي 10
واحد تهران
مدرس: دکتر اسدي
00/07/03 00/07/12 el-go.png
99 فنون به كارگيري خلاقيت و ابزارهاي خلاقيت(وزارت علوم) 10،17، ،12 مهرماه
ساعت 9 الي 11
واحد تهران
مدرس:دكتر منوچهري
00/07/10 00/07/17 el-go.png
98 دوره آموزشي تفكر سيستمي 24 شهريور
9 الي 12:30
واحد هرمزگان
مدرس : آقاي عباس منوچهري راد
00/06/24 00/06/24 el-go.png​​​​​​​
97 دوره آموزشي شناخت و معرفي عملکرد پمپهاي شناور   30،31شهريور ، 6 ، 7،14،20،21،27 مهر مرکز
مدرس دکتر فاضلي
00/06/30 00/07/27 el-go.png​​​​​​​
96 شيرالات صنعتي و کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب   22،24،29،31، شهريور - 7 و 12 مهر
ساعت 10 الی 14
مركز
 مهندس صفوي
00/06/22 00/07/12 el-go.png​​​​​​​
95 دوره آموزشي استفاده مجدد از پساب 30 ، 31 شهريور ، 6،7،12 مهر
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر سلمانی خاص
00/06/30 00/07/12 el-go.png​​​​​​​
94 بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب مهرماه 6،7،20،21،20،27،28
ساعت 9 الی 13
واحد کرمان
مدرس : دکتر احمدي مطلق
00/07/06 00/07/28 el-go.png​​​​​​​
93 دوره آموزشي مربي گري و منتورينگ 21،28 شهريور و 4 مهرماه ساعت 9 الي 13 مرکز دكتر دانشمندي 00/06/21 00/07/04 el-go.png​​​​​​​
92 دوره آموزشي آشنايي با اصول عمومي و روش اجرايي عمليات بازيابي شبكه اي قدرت 15،22،29 شهريور و 12 مهر
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس مهندس حميدرضا  فيروزي
00/06/15 00/07/29 el-go.png​​​​​​​
91 دوره آموزشي اصول و تدوين آيين نامه ها(وزارت علوم) 23،24 شهريور
واحد تهران
واحد تهران
دکتر محب زادگان
00/06/23 00/06/24 el-go.png​​​​​​​
90 دوره آموزشي قانون محاسبات عمومي(وزارت علوم) 16،21،23،28،30 شهريور و 4 مهر واحد تهران
مدرس آقاي صداقت
00/06/16 00/06/30 el-go.png
89 دوره آموزشي مديريت بازرگاني 16،17،21،23،24،28 شهريور
ساعت 9 الي 13
واحد کرمان
دکتر حميدي زاده
00/06/16 00/06/28 el-go.png
88 دوره آموزشي امادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه 16 و 17 شهريور
ساعت 9 الي 12
واحد کرمان
مدرس دکتر شامي
00/06/16 00/06/17 el-go.png
87 دوره آموزشی تجهیزات خطوط انتقال( گروه دوم) 11،12،18،19 شهریور ساعت 9 الی 13:30 واحد هرمزگان
مهندس قدرت آبادی
00/06/11 00/06/19 el-go.png​​​​​​​
86 دوره آموزشي شيمي عمومي نيروگاهي 22 شهريور الي 12 مهر روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
از ساعت 9 الي 12
مرکز 00/06/22 00/07/12 el-go.png​​​​​​​
85 اختيارات و حدود و ثغور وظايف و كاركردهاي هيئت امناي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (وزارت علوم) 14- 16- 21
 ساعت 10 الي 12
واحد تهران
مدرس آقاي  سعيد رضايي
00/06/14 00/06/21 el-go.png
84 آيين نامه هاي چهارگانه هيئت امناي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي(وزارت علوم) 22 ، 28 ، 03 شهريور
ساعت 10 الي 12
واحد تهران
مدرس آقاي  سعيد رضايي
00/06/03 00/06/22 el-go.png
83 دوره آموزشي روشها و اصول بهبود و اصلاح فرايندها(وزارت علوم) 14 و 21 و 28 شهريور
 ساعت 10 الي 12
واحد تهران
مدرس دكتر اينالو
00/06/14 00/06/24 el-go.png
82  ساختار و ضوابط تشکيلات پارک هاي علم و فناوري و مراکز(وزارت علوم) 21 و 22 شهريور
 ساعت 10 الي 12
واحد تهران
مدرس خانم تركمن
00/06/21 00/06/22 el-go.png
81 دوره آموزشي امنيت نفوذ و روشهاي مقابله با حمله سايبري 7،9،14 شهريور ماه
ساعت 9 الي 12
واحد كرمان
دكتر خليلي
00/06/07 00/06/14 el-go.png​​​​​​​
80 دوره آموزشي بويلرهاي بازيافت  سيكل تركيبي 6 الي 31 شهريور ( روزهاي شنبه و چهار شنبه)ساعت 9:30 الي 12:30 مركز دكتر شمشيرگران 00/06/06 00/06/31 el-go.png
79 دوره آموزشي مديريت بانك اطلاعات ديتا ايز 21،22،27 شهريور 6 ، 7 مهر
 ساعت 9 الي 13
واحد كرمان
دكتر عليزاده
00/06/21 00/07/07 el-go.png​​​​​​​
78 دوره آموزشي ابزار دقيق عمومي (گروه دوم) 7 ،8،9،10 شهريور
ساعت 9 الي 13
واحد هرمزگان
مهندس ابوالفضل جعفري
00/06/07 00/06/10 el-go.png​​​​​​​
77 دوره آموزشي اصول مديريت مصرف برق 6  الي 27 شهريور ماه روزهاي شنبه چهارشنبه از ساعت 9 الي 12 مركز
آقاي مهندس زلفخاني
00/06/06 00/06/27 el-go.png
76 دوره آموزشي اپيدميولوژِي بيماري هاي مرتبط با آب(گروه دوم) 31 مرداد  2 و 10 شهريور ساعت 9 الی 13 مرکز
مدرس : دکتر سلماني
00/05/31 00/06/10 el-go.png​​​​​​​
75 دوره آموزشي اپيدميولوژِي بيماري هاي مرتبط با آب(گروه اول) 30 مرداد 1 و 3 شهريور ساعت 9 الی 13 مرکز
مدرس : دکتر سلماني
00/05/30 00/0603 el-go.png
74 دوره آموزشي استاندارد 17025 31 مرداد و 2 و 7 شهريور
ساعت 9 الي 12
مركز
مدرس : مهندس نورايي
00/05/31 00/06/07 el-go.png​​​​​​​
73 دوره آموزشي ضوابط زيست محيطي برداشت مصالح رودخانه اي 1 ، 3،8 شهريور ماه
 ساعت 9 الي13
مركز
اقاي مهندس سبزي وند 
00/06/01 00/06/08 el-go.png​​​​​​​
72 دوره آموزشي دستورالعمل هاي ثابت بهره برداري  2 الي 23 شهريور
(روزهاي فرد)
مركز 00/06/02 00/06/23 el-go.png​​​​​​​
71 دوره آموزشي آشنايي با حفاظت سيستم هاي قدرت(گروه دوم) روش اجرا : آفلاين مركز
مدرس:دکتر کاظمي کارگر
00/05/23 00/06/30 el-go.png​​​​​​​
70 آموزش مقررات و قوانين موسسات آموزش عالي آزاد( وزارت علوم) 13 و 16 شهريورماه واحد تهران
خانم دكتر شميراني
00/06/13 00/06/16 el-go.png​​​​​​​
69 آموزش روش ها و ملاحظات تحقيق و بررسي( وزارت علوم) 15 و 22  شهريور ساعت 8 الي 10 واحد تهران
دكتر محمدرضا رضوان طلب
00/06/15 00/06/22 el-go.png
68 دوره آموزشي مديريت کارسپاري (گروه دوم) 16،21،23،28،30شهريور- 4،6 مهر ماه ساعت 9:30 تا 12:30 مجری مرکز 00/06/16 00/07/06 el-go.png​​​​​​​
67 قوانين و مقررات و ضوابط اجرايي جذب اعضا هيات علمي(وزارت علوم) تاريخ ۲۳ و ۲۵ مرداد ساعت ۸ تا ۱۰ مجري دفتر تهران
مدرس دکتر محمدرضا رضوان طلب
00/05/23 00/05/25 el-go.png
66 دوره آموزشي سيستم عامل LINUX(وزارت علوم) 24-26-31/5-2-7-9-14-16-21-23-28 مرداد ماه ساعت
4-6 مهرماه ساعت 8:30 الي 10:30
مجري دفتر تهران
جناب آقاي مهندس رضايي
00/05/24 00/07/06 el-go.png
65 قوانين اداري و استخدامي ايثارگران و جانبازان(وزارت علوم) 23 , 26 مرداد ساعت 10 الي 12  مدرس آقاي طريحي مجري دفتر تهران
مدرس آقاي طريحي
00/05/23 00/05/26 el-go.png
64 دوره آموزشي رله و حفاظت فيزيكي 2 31مرداد ماه و 2 و 7 و 9 شهريورماه  ساعت 9 الي  13 واحد هرمزگان
آقاي دکتر کاظمي کارگر
00/05/31 00/05/09 el-go.png​​​​​​​
63 دوره آموزشي عيب يابي و تعميرات توربين بخار 31،26،24مرداد ماه    و 7،2 شهريور ماه
ساعت 9 الي 13
واحد كرمان
مدرس دكتر توكلي
00/05/24 00/06/07 el-go.png​​​​​​​
62 دوره آموزشي ابزاردقيق عمومي 23-24-25-26 مرداد ساعت 9 الي 13 واحد هرمزگان
مهندس ابوالفضل جعفري
00/05/23 00/05/26 el-go.png​​​​​​​
61 سمينار دوروزه  آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه 25-26 مرداد ماه ساعت 9  الي 10 واحد کرمان
حاج آقاي دكتر شامي
00/05/25 00/05/26 el-go.png​​​​​​​
60 سمينار يكروزه تفسير خطبه غدير 5 مرداد ماه ساعت 8  الي 10 واحد کرمان
حاج آقاي عرب پور
00/05/05 00/05/05 el-go.png​​​​​​​
59 سمينار يكروزه حجاب و عفاف 2 مرداد ماه ساعت 9  الي 11 واحد کرمان
آقاي دکتر عسگري
00/05/02 00/05/02 el-go.png​​​​​​​
58  دوره آموزشي  سيستم هاي AC-DC  2،4،6،9،11،13،16 مرداد ماه مركز
دکتر واسعي راد
00/05/02 00/05/16 el-go.png
57 دوره آموزشي مديريت کارسپاري 24،26،31 مرداد
2،7،9،14 شهريور ساعت 9:30 تا 12:30
مرکز 00/05/24 00/06/14 el-go.png​​​​​​​
56 دوره آموزشي شبكه +Security 
3.17.24.31.شهريور ماه
7.14.21 مهر ماه
مرکز
مهندس واعظی نژاد
00/05/22 00/06/29 el-go.png​​​​​​​
55 دوره آموزشي اصول قراردادهاي بازرگاني  21،22،28،29تيرماه ساعت 9 تا 12 مرکز 00/04/21 00/04/29 el-go.png​​​​​​​
54 دوره آموزشي تجهيزات خطوط انتقال 20 و 22 و 26 و 28تيرماه ساعت 9:30 الي 13 واحد هرمزگان
مهندس مهدي قدرت آبادي
00/04/20 00/04/28 el-go.png​​​​​​​
53 دوره آموزشي ارتباطات رسانه اي در روابط عمومي - 8045 26،28 تيرماه 2،4،6،9 مرداد ماه از ساعت 9 تا 13 مركز 00/04/26 00/05/09 el-go.png
52 دوره آموزشي وظايف اداري و دفتري مسئول دفتر 8432 29،22  تيرماه ساعت 9  الي 13 واحدكرمان
 مدرس : آقاي دکتر شيري اطهر
00/04/22 00/04/29 el-go.png​​​​​​​
51 قوانين،آئين نامه وتصويب نامه هاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب-8709 14،16،21،23،28 تیرماه ساعت 9 تا 13 مركز 00/04/14 00/04/28 el-go.png​​​​​​​
50 دوره آموزشي بررسي شبکه آب رساني و نشت يابي 28 تير و 2 ، 4، 6 مرداد 8:30 الي15:30 مركز
مدرس : دكتر جليلي قاضي زاده
00/04/28 00/05/06 el-go.png​​​​​​​
49 دوره آموزشي مديريت آب بدون درآمد اجرا: 20،22،23،27،29  ساعت 8:30 الي15:30 مركز
مدرس : دكتر جليلي قاضي زاده
00/04/20 00/04/29 el-go.png
48 دوره  " آموزش كاربردي نرم افزار DIGSILENT "   اجرا  16,19,21,23,26 تيرماه
ساعت 12:30 تا 14:30
مركز
مدرس :اقاي دکتر اابولحسني
00/04/16 00/04/26 el-go.png​​​​​​​
47 دوره آموزشي حسابداري مالياتي اجرا  9،12،14،16،19،21،23 تيرماه
ساعت 9 تا 12
مركز
مدرس :اقاي اعتدالي
00/04/09 00/04/23 el-go.png​​​​​​​
46 دوره آموزشي سيستم هاي پنوماتيك 28 تير الي 11 مرداد روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس: مهندس جعفري
00/04/28 00/05/11 el-go.png
45 دوره آموزشي سيستم هاي هيدروليك 14 الي 23 تير روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس: مهندس جعفري
00/04/14 00/04/23 el-go.png
44 آموزش نکات کاربردي نگارشي در تنظيم نامه هاي اداري(وزارت علوم)​​​​​​​ 9 و 12 تير ماه  ساعت 9 الي 11 واحد تهران
مدرس سرکار خانم سخا
00/04/09 00/04/12 el-go.png
43 دوره آموزشي نقش (آي سي تي) خدمات آب 26-22-20-15-13 و 27 تير ماه
ساعت 9 الي 13
واحد تهران
مهندس محمدي و دکتر جليلي
00/04/13 00/04/27 el-go.png​​​​​​​
42 دوره آموزشي برنامه ريزي تعمير و نگهداري 5  الي 16 تير ماه روزهاي زوج از ساعت 9 الي 12 مركز
آقاي مهندس اسدالهي
00/04/05 00/04/16 el-go.png​​​​​​​
41 دوره آشنايي با انواع قطع كننده ها 9 تير ماه الي 3 شهريور ساعت 13 الي 16 مركز
آقاي مهندس علمايي
00/04/09 00/06/03 el-go.png​​​​​​​
40 دوره  کارگاه عيب يابي کابل 19 الي 24 تير ماه ساعت 9 الي 13 دفتر هرمزگان
مدرس : مهندس مجيد ياري ملائي
00/04/19 00/04/24 el-go.png
39 دوره مباني برنامه ريزي و کنترل پروژه تعویق دفتر هرمزگان
مدرس : دكتر وزين رام
00/05/02 00/05/05 el-go.png
38 دوره آشنايي با مفاهيم شبكه هاي هوشمند الكتريكي 5 الي 19 تير ماه آفلاين مركز
مدرس دكتر دادفر
00/04/05 00/04/19 el-go.png
37 دوره آموزشي خوردگي تجهيزات نيروگاهي و روش هاي پيشگيري 12 تير  الي 4 مرداد  
روزهاي شنبه، دوشنبه (9:30الي 12:30)
مركز
مدرس:دکتر شعباني
00/04/12 00/05/04 el-go.png
36 دوره آموزشي آشنايي استانداردهاي شبكه توزيع 6  الي 27 تير ماه  يك شنبه، سه شنبه از ساعت 9 الي 12 مرکز
آقاي مهندس اسدالهي
00/04/06 00/04/27 el-go.png
35 دوره آموزشي قوانین بودجه(وزارت علوم) اجرا» 2،5،7 تیرماه واحد تهران
 آقای اعتدالی
00/04/02 00/04/07 el-go.png​​​​​​​
34 دوره آموزشي تهيه بودجه وكنترل هزينه 5،7،9،12،14،16،19،21،23،26،28
تيرماه از ساعت 12 تا 15
مركز
مدرس آقاي اعتدالي
00/04/05 00/04/28 el-go.png​​​​​​​
33 دوره آموزشي روش پاسخگويي به مراجعين 9،7،5  تيرماه
ساعت 9  الي 13
واحد كرمان
آقاي دکتر منوچهري
00/04/5 00/04/09 el-go.png​​​​​​​
32 وبينار تخصصي آشنايي با سيستم هماهنگ و اصول طبقه بندي كالاها اجرا 25 خرداد ، ساعت 10 الي 12 مدرس: آقاي غلامحسين آرام 00/03/25 00/03/25 el-go.png​​​​​​​
31 دوره مهارتهاي عمومي مديريت – برقراري ارتباط 31،30،26خرداد ماه
ساعت 9  الي 13
دفتر كرمان
آقاي دکتر منوچهري
00/03/26 00/03/31 el-go.png​​​​​​​
30 دوره آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاري 30خرداد ماه
 و 1 ، 6 تيرماه
ساعت 9  الي 12
دفتر كرمان
آقاي دکتر وزين رام
00/03/30 00/04/06 el-go.png
29 دوره آموزشي طبقه بندي مستندات و اسناد(ويژه وزارت علوم) اجرا: 26 و 31 خرداد واحد تهران
مدرس : مهندس شيري
00/03/26 00/03/31 el-go.png​​​​​​​
28 دوره آموزشي اصول انعقاد قراردادها (ويژه وزارت علوم) اجرا : 23،25،30 ساعت 9 الي 11 واحد تهران
مدرس : دکتر اسدي
00/03/23 00/03/30 el-go.png
27 دوره  اصول ايمني در نيروگاه و دستورالعمل هاي آن      24،25،26،29،30،31، خرداد و 1 تيرساعت 9 الي 12 مركز
مهندس مهدي پور
00/03/24 00/04/01 el-go.png
26 دوره آموزشي کار با نرم افزار weap - شناسه 1065 23،26،30 خرداد 2،6،9 تيرماه ساعت 8:30 الي 12:30 مركز
مدرس :دكترجلالي
00/03/23 00/04/09 el-go.png
25 دوره تميزسازيهاي فيزيکي و شيميايي تجهيزات نيروگاهي     از  12 خردادلغايت 2 تير ( آفلاين ) مركز
مدرس:  دكتر شعباني
00/03/12 00/04/02 el-go.png​​​​​​​
24 دوره انواع خدمات درماني و قراردادهاي مرتبط(وزارت علوم) 17 و 19 خرداد
ساعت 9 الي 11
واحد تهران
مدرس : خانم دکتر ايزدموسي
00/03/17 00/03/19 el-go.png
23 دوره آموزشي آسيب هاي اجتماعي(وزارت علوم) 18 و 23 خرداد
ساعت 9 الي 12
واحد تهران
مدرس : آقاي دکتر لواساني
00/03/18 00/03/23 el-go.png
22 دوره آموزشي پدافند اقتصادي (دفاع اقتصادي) 23 خرداد 1 تير
از ساعت 11 تا 14
​​​​​​​مرکز
دکتر خدادی
00/03/23 00/03/25 el-go.png​​​​​​​
21 دوره آشنايي با حقوق و تکاليف کارکنان و مقررات انضباطي 23 خرداد ماه
ساعت 9  الي 13
واحدكرمان
 دکتر حسين آبادي
00/03/23 00/03/23 el-go.png​​​​​​​
20 دوره آموزشي رله و حفاظت الکتريکي(کد: 3277) 29،30،31 خرداد ساعت 9 الي 13 دفتر هرمزگان
دکتر کاظمي کارگر
00/03/29 00/03/31 el-go.png
19 دوره آموزشي روش هاي دفع اکولوژيکي فاضلاب اجرا : 26 و 29 خرداد و 2 و 5و 9 تير ماه ساعت 9 الي 3  مركز
مدرس دكتر هاشمي
00/03/26 00/04/9 el-go.png​​​​​​​
18 دوره آموزشي كارگاه عيب يابي كابل- كد3521 تعويق
 
    el-go.png​​​​​​​
17 آشنايي با لوازم حفاظت فردي و گروهي کد3324 مورخ : 24،25،26 خرداد
ساعت 9 الي 13
استان هرمزگان
مدرس:مهندس سپهر وفائي
00/03/24 00/03/26 el-go.png​​​​​​​
16 دوره آموزشی(CCNA)-Routing & switching 17،19،22،24،26،29،31 خرداد و2،5،7،9 تیر ماه
از ساعت 10 تا 13
مركز
مدرس مهندس پور فرد
00/03/17 00/04/09 el-go.png​​​​​​​
15 هزینه یابی بر اساس فعالیت های (ABC)  12-10-5 و 19 خرداد   ساعت : 9 الی 12 واحد تهران
مدرس : آقاي صداقت شيرازي
00/03/05 00/03/9 el-go.png​​​​​​​
14 دوره آموزشي آشنايي با حفاظت سيستم هاي قدرت روش اجرا : آفلاين
 
مركز
مدرس:دکتر کاظمي کارگر
00/03/17 00/04/07 el-go.png​​​​​​​
13 دوره آموزشي  نقش (آي سي تي)در خدمات بخش آب  2-4-9 خرداد ساعت 9 الي13
11 خرداد ساعت 8:30 الي14   

18 خرداد ساعت 9 الي 13

مركز
دكتر جليلي قاضي زاده

00/03/02 00/03/18 el-go.png​​​​​​​
12 دوره آموزشي  خوردگي و رسوب گذاري اجرا: 19-22-26-29- خرداد و 2 تير مركز
مدرس: دکتر شعباني
00/03/19 00/04/02 el-go.png
11 دوره آموزشي   آب و توسعه پايدار  8-10-17-19-22-24خردادماه
8:30 الي 10:3
واحد تهران
 آقاي دکتر هاشمي
00/0308 00/03/24 el-go.png
10 دوره آموزشي متره و برآورد - کد 3470 از 27 ارديبهشت تا 24 خرداد
( دوشنبه چهارشنبه )از ساعت 10 تا 12:30

مركز
دكتر تيزقدم

00/02/27 00/03/24 el-go.png​​​​​​​
9 دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيک آموزش -8941 27،29 ارديبهشت -3،5 خرداد دوشنبه،چهارشنبه ها مركز
مدرس :دکتر خدادادي
00/02/27 00/03/05 el-go.png​​​​​​​
8 دوره آشنايي با لايه ‏هاي سامانه سيماب فا(سپتا، سابفا و...)
و نحوه گزارش‏گيري و تحليل داده‏ ها
چهارشنبه 29 ارديبهشت 5 و 12 خرداد -ساعت 9 الي12 مرکز 00/02/29 00/03/12 el-go.png​​​​​​​
7 دوره آموزشي انتقال حرارت و مبدل هاي حرارتي  با كد 4023 28 ارديبهشت الي 22 خرداد  روزهاي شنبه و سه شنبه 9:30 الي 12:30 مرکز 00/02/28 00/03/22 el-go.png
6 دوره ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب 18-22-25-29 ارديبهشت ماه
ساعت 9 الي 12
 مركز  
مدرس : دكتر بدليانس
00/02/18 00/02/29 el-go.png​​​​​​​
5 دوره آموزشي  مباني HSE - با كد 3080(آفلاين) 1400/02/18  الي 1400/02/30  مركز  
مدرس :سپهر وفايي
00/02/18 00/02/30 el-go.png​​​​​​​
4 دوره آموزشي شستشوي شبکه آب و  و مخازن 19-21-26-28 ارديبهشت و 2 خرداد
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر تیزقدم
00/02/19 00/03/02 el-go.png​​​​​​​
3 دوره آموزشي مديريت و كنترل پروژه -با كد 7053 00/02/13 الي 00/03/03
روزهاي دوشنبه چهارشنبه(9:30- 12:30)
مرکز
مدرس: دکتر وزین رام

00/02/13

00/03/03 el-go.png​​​​​​​
2 مديريت تعارض منافع در صنعت آب و برق TGCM-1104 5 و 7 ارديبهشت ساعت 11- الي 13 استان مركزي
آقاي منوچهري راد
00/02/05 00/02/07 el-go.png​​​​​​​
1 دوره آشنايي با اقتصاد مهندسي نيروگاه 31 فروردين و 5،7،12،19،21،26 ارديبهشت ماه
ساعت 9:30 الی 12:30
مرکز آموزش های تخصصی
مدرس:اقاي دكتر وزين رام​​​​​​​
00/01/31 ​00/02/26 el-go.png​​​​​​​
 
​​​​​​​
 

 

​​​​​​​