آزمايشگاه ژئومورفولوژي

خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه عبارت است از:
برگزاری دوره های آموزشی ژئومورفولوژی کاربردی و تکنیک های آشنایی با ابزار و وسایل آزمایشگاهی
ارائه خدمات پژوهشی مانند کلسیمتری برای پیدا کردن درصد آهک در رسوبات، آزمایشگاه گرانومتری یا دانه سنجی، درصدگیری رسوبات ، آب اکسیژنه برای از بین بردن مواد آلی رسوبات ، گرانومتری خشک و تر ، مورفوسکوپی قلوه سنگ ها و ماسه ها و هیدرومتری
دارای امکاناتی نظیر: ترازوهای دقیق و نیمه دقیق ، pH و EC متر ، آب مقطر گیری ، همزن حرارتی مغناطیسی ، کلسیمتر ، شیکر الک ، شیکر تخت و ترموآکتور
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي :
1- ژئو مورفولوژي کاربردي
2- تکنيکهاي آشنايي با ابزار و وسايل آزمايشگاهي
ب- ارائه کارهاي خدماتي آموزشي
1- کلسيمتري براي پيداکردن درصد آهک در رسوبات
2- آزمايشگاه گرانومتري يا دانه سنجي درصدگيري رسوبات
3- آب اکسيژنه براي از بين بردن موادآلي رسوبات
4- گرانومتري خشک و تر
5- مرفوسکوپي قلوه سنگ ها و ماسه ها
6- هيدرومتري

آزمايشگاه فتوگرامتري

​تلفن: 29902615
خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه عبارت است از: مطالعه عکس های هوایی و تهیه نقشه های زمین شناسی به کمک عکس های هوایی و ماهواره ای به وسیله استریوسکوپ، همچنین تهیه نقشه های ژئومورفولوژی ، توپوگرافی و ...
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- آشنائي با عکس هاي هوائي
2- تفسير عکس هاي هوائي
3- آشنائي با دستگاه هاي فتوگرامتري
4- دوره هاي مقدماتي G.I.S
ب- کارهاي خدماتي – آموزشي
1- تهيه نقشه هاي زمين شناسي
2- تهيه نقشه هاي هم ميزان
3- تعيين محل دقيق پروژه هاي خطي ( خطوط انتقال نيرو، خطوط انتقال نفت و گازو .... )
  
AzFotogrametri.JPG

 

آزمايشگاه مطالعات ناحيه اي

​تلفن:29902615خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه عبارت است از: برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با موضوعات جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی و جغرافیای ناحیه ای، برگزاری کارگاه های فعالیت های عملی دانشجویان برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد، برگزاری کارگاه قطب جغرافیای کاربردی ناحیه ای، تشکیل سمینارهای دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و ارائه خدمات پژوهشی مانند تهیه طرح های شهری و روستایی، تهیه و ترسیم نقشه های شهری و روستایی و تهیه آلبوم نقشه های شهری.
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي :
1- برگزاري کارگاه هاي اموزشي ،دوره هاي تخصصي (درارتباط با موضوعات شهري،روستايي وجغرافياي ناحيه اي)
2- برگزاري کارگاه هاي فعاليتهاي عملي دانشجويان برنامه ريزي شهري در مقطع کارشناسي ارشد
3- برگزاري کارگاه هاي قطب جغرافياي کاربردي ناحيه اي
4- تشکيل سمينارهاي دانشجويي در مقطع دکتري
ب- ارائه کارهاي خدماتي آموزشي:
1- تهيه طرحهاي شهري و روستايي با همکاري سازمانها ومؤسسات زيربط
2- تهيه و ترسيم نقشه هاي شهري و روستايي در چارچوب طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي
3- تهيه آلبوم نقشه هاي شهري

آزمايشگاه و ايستگاه هواشناسی

Responsive Image

مسئول : جناب آقای دکتر قاسم کیخسروی
​تلفن:29903081


ایستگاه هواشناسی در ضلع شمالی دانشگاه واقع است. این ایستگاه داری تجهیزاتی شامل: فشارسنج برای سنجش تغییرات فشار و ورود سیستم های پرفشار و کم فشار به منطقه، آفتاب نگار برای سنجش میزان ساعات آفتابی که برای پدیده های زیست اقلیمی، کشاورزی و تبخیر استفاده می شود، دماسنج های تر و خشک و حداکثر و حداقلی مطلق که برای سنجش نوسانات بالاترین و پایین ترین دمای اتفاق افتاده در طول شبانه روز و میزان خشکی و مرطوبی هوا استفاده می شود، همچنین تجهیزات دیگری از قبیل: دماسنج خاک برای اندازه گیری دمای خاک در ماه های مختلف که کاربرد کشاورزی دارد، بادنگار برای سنجش شدت باد، جهت باد، کاربرد در اقلیم شهری، جهت حرکت سیستم های جوی، تبخیرسنج جهت اندازه گیری میزان تبخیر، رطوبت سنج جهت اندازه گیری نم هوا از نظر زیست انسان، گیاه و تاسیسات می باشد.
این آزمایشگاه داده های موردنیاز تحقیقات در سطوح مختلف برای دانشجویان جغرافیا ، آب شناسی ، محیط زیست ، معماری و شهر سازی ، کشاورزی و هواشناسی را فراهم می کند.
از دیگر خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه می توان به برگزاری دوره های آموزشی برای برداشت سیستماتیک و آنالیز داده های روزانه و ثبت در دفاتر سینوپ و آموزش کار با ابزار و ادوات هواشناسی اشاره نمود.
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- برداشت سيستماتيک و آناليز داده هاي روزانه و ثبت آنها در دفاتر سينوپ
2- آموزش کار با ابزار و ادوات هواشناسي

ب- ارائه کارهاي خدماتي آموزشي:
1- محاسبه تغييرات سرعت و جهت باد
2- محاسبه تغييرات رطوبت هوا
3- محاسبه و اندازه گيري تغييرات دماي اعماق خاک
4- اندازه گيري ميزان ريزش باران
5- اندازه گيري ميزان تبخير
6- مشخص کردن تعداد ساعات آفتابي
7- اندازه گيري ميزان فشار
 

آزمايشگاه کارتوگرافي

​مسئول آزمايشگاه: سرکار خانم مهندس مریم اسکندری
تلفن:29902615

آزمایشگاه کارتوگرافی دارای امکاناتی از قبیل دستگاه اسکنر نقشه، دوربین های تئودولیت و متعلقات آن، دوربین های ترازیاب و متعلقات آن، نقشه های توپوگرافی در مقیاس های 1:50000 و 1:250000 ، نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:250000 و 1:100000 و نقشه های ژئومورفولوژی ایران می باشد. در این آزمایشگاه کلاس های نقشه خوانی، نقشه برداری و تفسیر نقشه های توپوگرافی و کارتوگرافی در مقطع کارشناسی برگزار می گردد. همچنین کلاس های تهیه و تفسیر نقشه های ژئومورفولوژی در مقطع کارشناسی ارشد نیز در این آزمایشگاه برگزار می شود.
الف – برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- آشنائي با نقشه هاي تو پوگرافي و زمين شناسي
2- روش تهيه نقشه هاي ژئومورفولوژي
3- آشنائي با ابزار و لوازم تهيه نقشه هاي ژئومورفولوژي
4- آشنائي با ابزار و لوازم نقشه برداري
5- آشنائي با کارتوگرافي
ب- کارهاي خدماتي- آموزشي:
1- تهيه نقشه هاي ژئومورفولوژي
2- تهيه نقشه هاي هيپسومتريک
3- تهيه نقشه هاي شيب ، پروفيل طولي و عرضي
4- تهيه نقشه هاي موضوعي با استفاده از نقشه هاي پايه ( توپوگرافي )
5- برداشت عوارض و تهيه نقشه هاي توپوگرافي در مقياس 1:100 تا 1:2000 به روش رميني مستقيم
6- کارتوگرافي اتوماتيک با استفاده از نرم افزار auto cad و sdr-map

​​​​​​​