مجموعه آزمایشگاه ها

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده روان‌شناسی و علوم ­تربیتی دانشگاه شهید بهشتی یکی از غنی‌ترین و فعال‌ترین آزمایشگاه‌ها در دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی در سطح کشور است که با 3 زیرمجموعه آزمایشگاه شناختی، بازی و فناوری­های پیشرفته یادگیری و آزمایشگاه دانش شناسی به فعالیت می ­پردازد. این مجموعه آزمایشگاه با داشتن ابزارها و نرم ­افزارهای جدید، زمینه پژوهشی و تحقیقاتی مناسبی نه تنها برای دانشجویان دانشگاه فراهم کرده، بلکه پذیرای محققان و دانشجویان سایر دانشگاه ­ها نیز می­ باشد.
بخش‌های مختلف این آزمایشگاه عبارتند از:
1. آزمایشگاه روانشناسی شناختی
2. آزمایشگاه بازی و فناوری های پیشرفته یادگیری
3. آزمایشگاه دانش شناسی