مرکز تحقیقات روانشناسی اجتماعی

به وبگاه مرکز تحقیقات روانشناسی اجتماعی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی خوش آمدید

این تنها مرکز تحقیقات روانشناسی اجتماعی در دانشگاه های کشور است که نخستین بار از سال 1386 آغاز به کار کرده و  پس از وقفه ای، مجددا از تابستان 1393  به فعالیت بازگشت. این مرکز در تمامی حوزه های روانشناسی اجتماعی، اعمّ از نظری و کاربردی، کار پژوهش و مستندسازی انجام می دهد.