تاریخچه

براساس شواهد و مدارک موجود، نخستين معاون پژوهشی دانشگاه دکتر صادق مبين بود که از مرداد 1353 تا 1356 به‌عنوان «معاون تحقيقاتی» دانشگاه قبول مسئوليت نمود. پس از ايشان مهندس مهدی هروی تا بهمن 1360 و سپس دکتر احمد خاکزاد تا تير 1361 تصدی معاونت تحقيقاتی دانشگاه را برعهده داشتند. از آبان ‎1362 تا مرداد 1364، همزمان با قبول مسئوليت مهندس قاسم جابری‌پور نام اين معاونت به «معاونت برنامه‌ريزی آموزشی و پژوهشی» تبديل شد با سه زير‌مجموعه:
 • 1- دفتر هماهنگی و برنامه‌ريزی آموزشی و پژوهشی (اين دفتر به‌طور رسمی در تاريخ 1362/10/18 آغاز به‌کار کرد)

 • 2- دفتر روابط دانشگاهی و امور بين‌الملل

 • 3- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

در تاريخ پانزدهم مرداد 1363 «معاونت برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی» به «معاونت امور پژوهشی» تغيير نام داد. دکتر محمد زالی مسئوليت اين معاونت را تا خرداد 1365 برعهده داشت. از خرداد 1365 تا مرداد 1376 دکتر حسين نمازی عهده‌دار معاونت امور پژوهشی دانشگاه شد. مسئوليت «معاونت امور پژوهشی» دانشگاه در مهر 1376 به دکتر زهرا صباغيان محول شد.
معاونت امور پژوهشی دانشگاه از سال 1369 تا سال 1379 با چهار زيرمجموعه زير به فعاليت‌‌های خود ادامه داد:
 • 1- دفتر هماهنگ و برنامه‌ریزی پژوهشی

 • 2- دفتر روابط دانشگاهی و روابط بین‌الملل

 • 3- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 • 4- مرکز چاپ و انتشارات

در سال 1379 «معاونت امورپژوهشی» به «معاونت پژوهشی» تغيير نام داد. در بهمن ‎ 1379«دفتر روابط دانشگاهی و روابط بین‌الملل» از معاونت امور پژوهشی دانشگاه جدا شد و همچنان به‌عنوان يک واحد مستقل تحت نظارت حوزه رياست دانشگاه و با نام «دفتر روابط دانشگاهی و همکاری‌های علمی بین‌المللی» فعال است.
در اواخر سال 1384 با تغییر نام معاونت پژوهشی به «معاونت پژوهشی و فناوری»، دکتر محمد مهدی طهرانچی مسئولیت معاونت پژوهشی را برعهده گرفت. در آن زمان «معاونت پژوهشی و فناوری» داری زيرمجموعه‌های زير بود:
 • 1- دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور پژوهشی

 • 2- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 • 3- مرکز چاپ و انتشارات

 • 4- مرکز خدمات رايانه و ماهواره

 • 5- مرکز رشد واحدهای فناوری

 • 6- مرکز کارآفرينی

از آذر 1386 تا اسفند 1390 دکتر پیمان صالحی عهده‌دار معاونت پژوهشی و فناوری شدند، در اسفند 1390 دکتر رضا مسعودی به‌عنوان معاون پژوهشی و فناوری منصوب شدند.
در اسفند 1394 زيرمجموعه‌های مديريتی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به شرح زير تعیین شد:
 • 1- مديريت برنامه‌ریزی، نظارت و پژوهش تحصیلات تکمیلی

 • 2- مديريت پشتيبانی پژوهشی و فناوری

 • 3- مديريت فناوری و ارتباط با صنعت

 • 4- مدیریت کتابخانه مرکزی
مراکز زیرمجموعه معاونت پژوهشی و فناوری:
 • 1- مرکز نشر آثار علمی دانشگاه

 • 2- مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی

دکتر بهروز ابطحی در بهمن سال 1395 جایگزین دکتر رضا مسعودی شدند و تا بهمن 1396 در این پست حضور داشتند. در بهمن ماه سال 1396 دکتر بابک شکری به‌عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب شدند و تا مرداد 1401 سمت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه را برعهده داشتند. پس از آن جای خود را به دکتر بهروز ابطحی دادند. آقای دکتر بهروز ابطحی از مرداد 1401 تا آبان 1402 مسئولیت این سمت را برعهده داشتند و از آبان‌ماه 1402 تاکنون، سرکارخانم دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی تصدی جایگاه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه را دارند.
مدیریت‌ها:
مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه
مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی
مدیریت پشتیبانی پژوهش و فناوری
مدیریت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
مرکزها:
مرکز نشر آثار علمی
مرکز رشد واحدهای فناوری
اطلاعات تماس:
29902066
29902067
resvp [at] sbu.ac.ir