صفحه اصلی
اولین نشست دانش آموختگان پژوهشکده علوم محیطی
  • 4383 مشاهدات

اولین نشست دانش آموختگان پژوهشکده علوم محیطی با حضور مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 24 آبان 1400 روز دوشنبه از ساعت 15 الی 17 برگزار می شود.

سامانه مجازی ورود به جلسه

 

 

افزودن نظرات