صفحه اصلی
نگاهی به ماجرای پتروشیمی میانکاله: استراتژی " اول آلوده کن، سپس جبران کن"
  • 402 بازدید

دکتر حسین محمودی ، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی ، در یادداشت ویژه روزنامه ایران به ماجرای پتروشیمی میانکاله پرداخته است. دکتر محمودی اشاره کرده است که برای بسیاری از مدیران اجرایی و ارشد کشور، ملاحظات محیط زیستی یک موضوع کم اهمیت است که تنها برای ایست دادن به شتاب توسعه است. در چنین فضایی، مجریان توسعه ملاحظات محیط زیستی را با استراتژی " فعلا آلوده کن، سپس کنترل کن" رفع و رجوع می کنند. کشور چین سال ها است که از این استراتژی برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود استفاده می کنند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز این استراتژی هنوز هم جاری است. باید استراتژی کلان توسعه کشور به سمت " مدرنیته اکولوژیک" تغییر یابد که هم توسعه و هم محیط زیست توامان رونق یابد و یکی قربانی دیگری نشود.

متن خبر

افزودن نظرات