همایش‌ها، کارگاه‌ها و سخنرانی‌های علمی

به‌منظور بزرگنمایی بیشتر، روی هر تصویر کلیک کنید.
هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی
ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی
پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی
چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی
دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی