ارتباط با دانشکده

تلفن: 02129905821
دبیرخانه: 02129905836 
دورنگار: 02122431953
کد‌‌‌پستی: 1983969411
sportscience [at] sbu.ac.ir
آدرس: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل‌الله، میدان شهید دکتر شهریاری (میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده علوم ورزشی و تندرستی