کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

جستجوی منابع

​پایگاههای اطلاعات داخلی و خارجی


فایلهای آموزشی

 

آموزش استفاده از بانک اطلاعاتی Sciencedirect

 

آموزش جستجو در مجموعه منابع چاپی کتابخانه

 

آموزش جستجو در مجموعه منابع الکترونیکی کتابخانه

 

آموزش جستجو در مجموعه پایان نامه ها

 

آموزش ثبت نام در طرح غدیر

 

آموزش استفاده از بانک اطلاعاتی springer