صفحه اصلی
اطلاعیه شماره «2» اسامی دعوت شدگان به مصاحبه مدرسه تابستانه (آکادمی ورزش بلگراد-صربستان)
  • 2383 بازدید

اطلاعیه مدرسه تابستانه (آکادمی ورزش بلگراد-صربستان)

 

  •  با توجه به بررسی اسناد و مدارک ارسالی مربوط به برنامه تابستانه (آکادمی ورزش بلگراد-صربستان)، بدینوسیله از دانشجویان زیر دعوت بعمل می‌آید تا در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱ با در دست داشتن مدارک زیر به حوزه ریاست دانشکده مراجه کنند:

۱- ارائه مدرک مبنی بر دارا بودن استطاعت مالی
۲- در صورت قید کردن مدرک زبان کپی آن را همراه داشته باشید
۳- در صورت دارا بودن پاسپورت کپی آن را همراه داشته باشید

اسامی دانشجویان به شرح زیر است:

 گرایش آسیب:

۱- حق‌نویس
۲- نامجو
۳- بخشنده
۴- اسکندری
۵- براتی

گرایش مدیریت: 

۱ - قلیچی
۲ - اسکندرلو
۳ - موسوی‌راد
۴ - بیات 
۵ - سعیدی

 گرایش فیزیولوژی:

۱ - پاکروان
۲ - زارع 
۳ - مصلی
۴ - دولو 
۵ - آهنج
۶ - اسدی 

 گرایش رفتار:

۱ - خالقی
۲ - عبدالحسینی
۳ - طاهری
۴ -نادری
۵ - ایروانی
۶ - حسینی
۷ - نظری

مقطع کارشناسی:

۱ - نجفی
۲ - چاجی
۳ - صلح‌جو
۴ - خلیلی
۵ - زیوری
۶ - کشوری

دکتری 

1.پورمیرزایی

2.طاهری 

3.پورمحمدیان

4.طالبی 

5.مقدسی

افزودن نظرات