صفحه اصلی
اولین جلسه مرکز پژوهشی ورزش معلولین برگزار شد
  • 2147 بازدید

جلسه مرکز پژوهشی ورزش معلولین روز 15 آذر 1400 در سالن جلسات دانشکده علوم ورزشی و تندرستی با حضور اعضاء هیات علمی و مسئولین برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر احمدی زاد رئیس دانشکده اهداف، سیاست ها و برنامه های علمی مرکز را تشریح نمودند و به اهمیت راه اندازی این مرکز در ابعاد ملی و بین المللی پرداختند. در ادامه دکتر جعفری معاون پژوهشی دانشکده فرآیند تصویب و ساختار سازمانی مرکز را بیان کردند. سپس دکتر براتی رئیس مرکز پژوهشی ضمن خوش آمدگویی به برنامه های مرکز را اعلام نمودند و پس از آن تک تک اعضای مرکز در جهت سیاست ها، برنامه و گسترش فعالیت های مرکز در سطح ملی و منطقه اظهار نظر نمودند. اعضاء همگی بر اهمیت نقش این مرکز در پرنمودن خلاء ورزش معلولین بویژه در حیطه سلامت تاکید داشتند و پیشنهاد متمرکز نمودن فعالیت ها و شروع کوچک و پلکانی فعالیت ها را نمودند. در پایان مقرر گردید تا با تشکیل کارگروه ها و کمیته ها فعالیت های مرکز بطور رسمی آغاز شود.

افزودن نظرات