صفحه اصلی
لیست نهایی نفرات اعزامی مدرسه تابستانه علوم ورزشی آکادمی ملی بلگراد اعلام شد
  • 4769 بازدید

 اطلاعیه شماره «4» مدرسه تابستانه بلگراد - صربستان

 لیست نهایی نفرات اعزامی مدرسه تابستانه علوم ورزشی آکادمی ملی بلگراد به شرح ذیل می باشد:

1.    مینو حق نویس
2.    حنانه خالقی 
3.    امین دولو
4.    عذرا عبدالحسینی
5.    سپیده مصلی
6.    رویا بیات
7.    مینا نامجو
8.     فاطمه آهنج
9.    مهسا سعیدی
10.    فاطمه موسوی راد
11.    فاطمه حسینی
12.    الهه نادری
13.    اکرم اسکندری
14.    سمیرا پورمیرزایی
15.    امید طالبی
16.    زهرا پورمحمدیان
17.    احمدرضا صلحجو
18.    فریماه کشوری
19.    امیرحسین زیوداری
20.    مهلا کیاسالار

افراد انتخاب شده توجه کنید که اقدامات مورد نیاز اعزام متعاقبا به اطلاع شما خواهد رسید.

افزودن نظرات