صفحه اصلی
مجموعه کارگاه های تخصصی هفته با موضوع: "بیومکانیک پایداری ستون مهره و ارتباط آن با فعالیت های ورزشی"
  • 825 مشاهدات

مجموعه کارگاه‌های تخصصی هفته با موضوع "بیومکانیک پایداری ستون مهره و ارتباط آن با فعالیت های ورزشی" شنبه 6 آبان ساعت 18 تا 20 توسط دکتر هدی مزینی استادیار گروه بازتوانی ورزش ارائه می شود. 

 

لینک ورود به جلسات:

برای شرکت در جلسه کلیک کنید

 

افزودن نظرات