صفحه اصلی
مجموعه کارگاه های تخصصی هفته با موضوع "تمرینات تناوبی معجزه ای برای سلامت"
  • 988 مشاهدات

مجموعه سخنرانی های علمی (دوشنبه ها) با موضوع "تمرینات تناوبی معجزه ای برای سلامت" این هفته با حضور  دکتر سجاد احمدی زاد؛ استاد گروه علوم زیستی ورزش دوشنبه اول آذر - ساعت ۱۸ تا ۲۰ در فضای مجازی برگزار می شود.

لینک ورود به جلسات:

برای شرکت در جلسه کلیک کنید

افزودن نظرات