اخبار دفاعیه‌ها

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

ارائه دهنده: سمیه یوسفی
عنوان: ارتباط بین شمارش ذرات و غلظت ذرات معلق در low-cost دستگاه‌های هوای شهر تهران
مقطع و رشته تحصیلی :کارشناسی‌ارشد، فناوری‌های محیط زیست
تاریخ دفاع: 1399/06/29
استاد راهنما: دکتر یوسف رشیدی
استاد مشاور:

ارائه دهنده: الهام دال
عنوان: سنتز کربن کوانتوم دات از پسماندهای حاوی کربن 
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد، فناوری‌های محیط زیست
تاریخ دفاع: 1399/06/31
استاد راهنما: دکتر افسانه شهبازی
استاد مشاور:ارائه دهنده: امیروفا خسروی
عنوان: ساخت نانوسیلیس با استفاده از سیلیس استخراج شده از پوسته برنج
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد
تاریخ دفاع: 1399/06/31
استاد راهنما: دکتر افسانه شهبازی
استاد مشاور:
ارائه دهنده: شیما کریمی فرد
عنوان: تدوین مدل حاکمیت غذایی در کشاورزی اکولوژیک شهری در شهر تهران
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری
تاریخ دفاع: 1399/06/29
استاد راهنما: دکتر امید نوری
اساتید مشاور: دکتر حسین محمودی و دکتر رضا دیهیم فرد


1رائه دهنده: هلن اقصایی
عنوان: استفاده از رهیافت خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی به منظور بهبود فرایند برنامه ریزی فضایی سرزمین
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری
تاریخ دفاع: 1399/07/20
استاد راهنما: دکتر نغمه مبرقعی
اساتید مشاور: خانم دکتر اسداللهی و آقاین دکتر مجید دلاور، دکتر پال واگنر و دکتر نیکولا فوهرر

ارائه دهنده: مریم امین
عنوان: شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و رشد گندم و جو در استان تهران و ارائه راهکارهای سازگاری زراعی
مقطع و رشته تحصیلی :کارشناسی‌ارشد
تاریخ دفاع: 1399/07/22
اساتید راهنما: دکتر سعید صوفی‌زاده و دکتر جعفر کامبوزیا
استاد مشاور: دکتر حسین محمودی

ارائه دهنده: سام ده حقی
عنوان: بررسی تطابق داده‌های کیفیت هوای تهران با استانداردهای هوای پاک در چارچوب شبیه‌سازی آماری
مقطع و رشته تحصیلی :کارشناسی‌ارشد، فناوری‌های محیط زیست
تاریخ دفاع: 1399/07/27
استاد راهنما: دکتر یوسف رشیدی
استاد مشاور: 

ارائه دهنده: معصومه اسدی
عنوان: بررسی پتانسیل‌های اکوتوریسمی شهرهای ساحلی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از GIS و AHP
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد، برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تاریخ دفاع: 1399/07/28
استاد راهنما: دکتر شهین دخت برق جلوه
اساتید مشاور: دکتر حسن اسماعیل‌زاده، دکتر حسین محمودی 

ارائه دهنده: اکرم سادات جلالی منفرد
عنوان: بررسی رژیم غذایی ماهی قزل‌آلای خال قرمز پارک ملی لار
مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی‌ارشد، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/07/29
استاد راهنما: دکتر اصغر عبدلی
استاد مشاور: 


ارائه دهنده: سیده مریم اسحقی
عنوان: مطالعه و شناسایی تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و نقش آن در استقرار و پایداری اکوسیستم شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های شهرداری منطقه 16 تهران)
مقطع و رشته تحصیلی :کارشناسی‌ارشد، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/07/29
استاد راهنما: دکتر خسرو پیری
استاد مشاور: 

ارائه دهنده: نیلوفر برومند
عنوان: بررسی بیولوژی ماهی نما چیلوس در رودخانه جاجرود
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/07/29
استاد راهنما: دکتر اصغر عبدلی
استاد مشاور: 

ارائه دهنده: سمیه سادات علویان پطرودی
عنوان:انتقال و سرنوشت ذرات میکروپلاستیک در تصفیه خانه فاضلاب و اثر نور ماورای بنفش بر آن‌ها در جامدات زیستی
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری، فناوری‌های محیط زیست
تاریخ دفاع: 1399/07/30
استاد راهنما: دکتر سیدحسین هاشمی
استاد مشاور: 

ارائه دهنده: الهام اوتادی
عنوان:ارزیابی تاثیرات اجتماعی-فرهنگی انتقال آب بین حوضه ای از دریای خزر به سمنان در مبداء (مطالعه موردی: شهرستان ساری)
مقطع و رشته تحصیلی :کارشناسی‌ارشد، برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تاریخ دفاع: 1399/07/30
استاد راهنما: دکتر حسن اسماعیل‌زاده
اساتیدمشاور: دکتر نغمه مبرقعی، دکتر حسین محمودی

ارائه دهنده:تارا دانش
عنوان: آینده‌پژوهی بازار محصولات ارگانیک در ایران با استفاده از رهیافت سناریونگاری
مقطع  و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد، کشاورزی اکولوژیک
تاریخ دفاع: 1399/07/30
اساتید راهنما: دکتر حسین محمودی، دکتر جعفر کامبوزیا
استاد مشاور: دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

ارائه دهنده:محمدحسین موسائی
عنوان:ارزیابی تناسب اراضی و امکان سنجی احداث نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک (مطالعه موردی: استان تهران)
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد، برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تاریخ دفاع: 1399/08/05
استاد راهنما: دکتر رومینا سیاح نیا
استاد مشاور: دکتر حسین محمودی

ارائه دهنده:سید داریوش مقدس
عنوان:بررسی کارایی مدل‌های ارزیابی خطر گونه‌های ماهیان غیر‌بومی در تالاب انزلی
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/09/15
استاد راهنما: دکتر رومینا سیاح نیا
استاد مشاور: دکتر حسین محمودی


ارائه دهنده:نسیم پرنیان
عنوان:بررسی برخی از خصوصیات جمعیتی ماهی قزل آلای خال قرمز، رودخانه تنکابن
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/11/12
استاد راهنما: دکتر اصغر عبدلی
استاد مشاور: دکتر لیلا عبدلی


ارائه دهنده:راضیه حاجی
عنوان: تعیین محدوده‌های داغ زیستگاهی دوزیستان ایران با استفاده از مدل های توزیع گونه‌ای
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/11/12
استاد راهنما: دکتر فراهم احمد‌زاده
استاد مشاور: 


ارائه دهنده:صبا خلج
عنوان: تولید بایوچار از طریق بازیافت پسماند غذایی و بررسی نقش آن در حاصلخیزی خاک
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد، فناوری‌های محیط زیست
تاریخ دفاع: 1399/11/20
استاد راهنما: دکتر مهدی جلیلی قاضی زاده
استاد مشاور: دکتر فاطمه سادات آقامیر محمدعلی


ارائه دهنده:سیده منصوره مقدم
عنوان: تدوین مدل رفتاری و سیاست‌گذاری پسماند غذا در ایران
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری، کشاورزی اکولوژیک
تاریخ دفاع: 1399/11/21
اساتید راهنما: دکتر حسین محمودی، دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
استاد مشاور: دکتر علی کیانی راد

ارائه دهنده:شیدا شایان
عنوان:تعیین ضریب دیفیوژن در لاینر رسی متراکم شده ناشی از نفوذ شیرابه با بار آلی بالا
مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی‌ارشد، فناوری های محیط زیست
تاریخ دفاع: 1399/11/25
استاد راهنما: دکتر مهدی جلیلی قاضی زادهارائه دهنده:مریم یوسفی
عنوان:مفهوم سازی ظرفیت برد مبتنی بر اصول بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: استان قزوین - ایران)
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری، برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تاریخ دفاع: 1399/11/25
اساتید راهنما: دکتر شهین‌دخت برق‌جلوه، دکتر نغمه مبرقعی
استاد مشاور: آقای دکتر Joan Marullارائه دهنده:آصف درویشی
عنوان:برنامه ریزی فضایی اقتصاد سبز با رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمین
مقطع  و رشته تحصیلی: دکتری، برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تاریخ دفاع: 1399/11/26
اساتید راهنما: دکتر نغمه مبرقعی، دکتر شهین دخت برق جلوه
استاد مشاور: آقای دکترJoan Marull


ارائه دهنده: رضا مقدم
عنوان:ارزیابی پوشش گیاهی ساحلی رود دره‎های استان تهران در راستای احیاء آنها( مطالعه موردی : روددره ولنجک)
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/11/27
اساتید راهنما: دکتر خسرو پیری
استاد مشاور: دکتر حسین مصطفوی


ارائه دهنده: بیتا مرفوع
عنوان: برنامه‌ریزی راهبردی اکوگردشگری در اکوسیستم‌های ساحلی با سنجش رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری ( مطالعه موردی: شهر ساحلی دیلم)
مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تاریخ دفاع: 1399/11/29
اساتید راهنما: دکتر شهین‌دخت برق‌جلوه و دکتر حسن اسماعیل‌زاده
استاد مشاور: 


ارائه دهنده: ماندانا طاووسی
عنوان: بررسی اثرات متقابل اجزای اکوسیستم شهری و تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و جانوری در سطح شهر تهران( مطالعه موردی: منطقه 7)
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/11/27
اساتید راهنما: دکتر خسرو پیری
استاد مشاور:

ارائه دهنده: پرستو منوچهری
عنوان: نقش ناخدمت اکوسیستمی درختان شهری در انتشار BVOC ها در شهر تهران
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی و طراحی محیط زیست
تاریخ دفاع: 1399/11/29
استاد راهنما: دکتر نغمه مبرقعی
استاد مشاور:


ارائه دهنده: مهرنوش طاهری
عنوان: ارزیابی اکولوژیکی رودخانه‌های سایز متوسط( مطالعه موردی: رودخانه تالار، استان مازندران، ایران
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی‌ارشد، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/11/29
استاد راهنما: دکتر حسین مصطفوی
اساتید مشاور:دکتر بابک میرباقری و دکتر مجتبی نوریارائه دهنده: دیبا مقدم
عنوان: مدل‌سازی اثر رقابت حذف همزمان سرب و کادمیوم از پساب با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی mGo - EDTA
مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی‌ارشد، فناوری‌های محیط زیست
تاریخ دفاع: 1399/11/29
استاد راهنما: دکتر افسانه شهبازیارائه‌دهنده: تکتم مکی
عنوان: پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی ماهیان رودخانه‌ای ایران
مقطع و رشته تحصیلی: دکتری، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
تاریخ دفاع: 1399/12/09
اساتید راهنما: دکتر حسین مصطفوی و دکتر متکان