معاونان

دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
29906004
mahdavi.a[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر اصغر عبدلی
استادپژوهشکده علوم محیطی
معاون پژوهشی
29906003
a_abdoli[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت