درباره پژوهشکده

اهداف کلی پژوهشکده

- انجام پژوهش­‌های کاربردی برای رفع مشکلات محیط زیستی کشور

- توليد، جمع‏‌آوری و تحليل داده‏‌های اکولوژيکی به‌منظور کاربرد در شبيه‏‌سازی‏‌های منطقه‌‏ای و ملی در جهت توسعه پايدار

- آموزش نیروی متخصص در زمینه­‌های محیط زیست و کشاورزی اکولوژیک

- ایجاد رشته‌های تحصیلی بین‌رشته‌ای مرتبط با مسائل محیط زیست

- ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه در رابطه با مسائل محیط زیست

- برگزاری دوره­‌های تخصصی محیط زیست برای کارشناسان دستگاه­‌های اجرایی

- مطالعات توسعه اکوتوریسم