فهرست دوره های آموزشی مَجازی/حضوری/نمیه حضوری سال 1400 مرکز آموزش های تخصصی(تحت سامانهLTMS)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شش ماهه اول

ردیف

عناوين دوره هاي آموزشی و شناسه

(جهت ورود به کلاس مجازی روی عنوان دوره کلیک بفرمائید)     

 

ارائه دهنده

​​​​​​​

واحد اجرا کننده

​تاریخ
شروع

​تاریخ 

پایان

 

وضعیت

 

98 دوره آموزشي تفكر سيستمي 24 شهريور
9 الي 12:30
واحد هرمزگان
مدرس : آقاي عباس منوچهري راد
00/06/24 00/06/24 مجازی
97 دوره آموزشي شناخت و معرفي عملکرد پمپهاي شناور   30،31شهريور ، 6 ، 7،14،20،21،27 مهر مرکز
مدرس دکتر فاضلي
00/06/30 00/07/27 مجازی
96 شيرالات صنعتي و کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب   22،24،29،31، شهريور - 7 و 12 مهر
ساعت 10 الی 14
مركز
 مهندس صفوي
00/06/22 00/07/12 مجازی
95 دوره آموزشي استفاده مجدد از پساب 30 ، 31 شهريور ، 6،7،12 مهر
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر سلمانی خاص
00/06/30 00/07/12 مجازی
94 بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب مهرماه 6،7،20،21،20،27،28
ساعت 9 الی 13
واحد کرمان
مدرس : دکتر احمدي مطلق
00/07/06 00/07/28 مجازی
93 دوره آموزشي مربي گري و منتورينگ 21،28 شهريور و 4 مهرماه ساعت 9 الي 13 مرکز دكتر دانشمندي 00/06/21 00/07/04 مجازی
92 دوره آموزشي آشنايي با اصول عمومي و روش اجرايي عمليات بازيابي شبكه اي قدرت 15،22،29 شهريور و 12 مهر
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس مهندس حميدرضا  فيروزي
00/06/15 00/07/29 مجازی
91 دوره آموزشي اصول و تدوين آيين نامه ها(وزارت علوم) 23،24 شهريور
واحد تهران
واحد تهران
دکتر محب زادگان
00/06/23 00/06/24 مجازی
90 دوره آموزشي قانون محاسبات عمومي(وزارت علوم) 16،21،23،28،30 شهريور و 4 مهر واحد تهران
مدرس آقاي صداقت
00/06/16 00/06/30 مجازی
89 دوره آموزشي مديريت بازرگاني 16،17،21،23،24،28 شهريور
ساعت 9 الي 13
واحد کرمان
دکتر حميدي زاده
00/06/16 00/06/28 مجازی
88 دوره آموزشي امادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه 16 و 17 شهريور
ساعت 9 الي 12
واحد کرمان
مدرس دکتر شامي
00/06/16 00/06/17 مجازی
87 دوره آموزشی تجهیزات خطوط انتقال( گروه دوم) 11،12،18،19 شهریور ساعت 9 الی 13:30 واحد هرمزگان
مهندس قدرت آبادی
00/06/11 00/06/19 مجازی
86 دوره آموزشي شيمي عمومي نيروگاهي 22 شهريور الي 12 مهر روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
از ساعت 9 الي 12
مرکز 00/06/22 00/07/12 مجازی
85 اختيارات و حدود و ثغور وظايف و كاركردهاي هيئت امناي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (وزارت علوم) 14- 16- 21
 ساعت 10 الي 12
واحد تهران
مدرس آقاي  سعيد رضايي
00/06/14 00/06/21 مجازی
84 آيين نامه هاي چهارگانه هيئت امناي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي(وزارت علوم) 22 ، 28 ، 03 شهريور
ساعت 10 الي 12
واحد تهران
مدرس آقاي  سعيد رضايي
00/06/03 00/06/22 مجازی
83 دوره آموزشي روشها و اصول بهبود و اصلاح فرايندها(وزارت علوم) 14 و 21 و 28 شهريور
 ساعت 10 الي 12
واحد تهران
مدرس دكتر اينالو
00/06/14 00/06/24 مجازی
82  ساختار و ضوابط تشکيلات پارک هاي علم و فناوري و مراکز(وزارت علوم) 21 و 22 شهريور
 ساعت 10 الي 12
واحد تهران
مدرس خانم تركمن
00/06/21 00/06/22 مجازی
81 دوره آموزشي امنيت نفوذ و روشهاي مقابله با حمله سايبري 7،9،14 شهريور ماه
ساعت 9 الي 12
واحد كرمان
دكتر خليلي
00/06/07 00/06/14 مجازی
80 دوره آموزشي بويلرهاي بازيافت  سيكل تركيبي 6 الي 31 شهريور ( روزهاي شنبه و چهار شنبه)ساعت 9:30 الي 12:30 مركز دكتر شمشيرگران 00/06/06 00/06/31 مجازی
79 دوره آموزشي مديريت بانك اطلاعات ديتا ايز 21،22،27 شهريور 6 ، 7 مهر
 ساعت 9 الي 13
واحد كرمان
دكتر عليزاده
00/06/21 00/07/07 مجازی
78 دوره آموزشي ابزار دقيق عمومي (گروه دوم) 7 ،8،9،10 شهريور
ساعت 9 الي 13
واحد هرمزگان
مهندس ابوالفضل جعفري
00/06/07 00/06/10 مجازی
77 دوره آموزشي اصول مديريت مصرف برق 6  الي 27 شهريور ماه روزهاي شنبه چهارشنبه از ساعت 9 الي 12 مركز
آقاي مهندس زلفخاني
00/06/06 00/06/27 مجازی
76 دوره آموزشي اپيدميولوژِي بيماري هاي مرتبط با آب(گروه دوم) 31 مرداد  2 و 10 شهريور ساعت 9 الی 13 مرکز
مدرس : دکتر سلماني
00/05/31 00/06/10 مجازی
75 دوره آموزشي اپيدميولوژِي بيماري هاي مرتبط با آب(گروه اول) 30 مرداد 1 و 3 شهريور ساعت 9 الی 13 مرکز
مدرس : دکتر سلماني
00/05/30 00/0603 مجازی
74 دوره آموزشي استاندارد 17025 31 مرداد و 2 و 7 شهريور
ساعت 9 الي 12
مركز
مدرس : مهندس نورايي
00/05/31 00/06/07 مجازی
73 دوره آموزشي ضوابط زيست محيطي برداشت مصالح رودخانه اي 1 ، 3،8 شهريور ماه
 ساعت 9 الي13
مركز
اقاي مهندس سبزي وند 
00/06/01 00/06/08 مجازی
72 دوره آموزشي دستورالعمل هاي ثابت بهره برداري  2 الي 23 شهريور
(روزهاي فرد)
مركز 00/06/02 00/06/23 مجازی
71 دوره آموزشي آشنايي با حفاظت سيستم هاي قدرت(گروه دوم) روش اجرا : آفلاين مركز
مدرس:دکتر کاظمي کارگر
00/05/23 00/06/30 مجازی
70 آموزش مقررات و قوانين موسسات آموزش عالي آزاد( وزارت علوم) 13 و 16 شهريورماه واحد تهران
خانم دكتر شميراني
00/06/13 00/06/16 مجازی
69 آموزش روش ها و ملاحظات تحقيق و بررسي( وزارت علوم) 15 و 22  شهريور ساعت 8 الي 10 واحد تهران
دكتر محمدرضا رضوان طلب
00/06/15 00/06/22 مجازی
68 دوره آموزشي مديريت کارسپاري (گروه دوم) 16،21،23،28،30شهريور- 4،6 مهر ماه ساعت 9:30 تا 12:30 مجری مرکز 00/06/16 00/07/06 مجازی
67 قوانين و مقررات و ضوابط اجرايي جذب اعضا هيات علمي(وزارت علوم) تاريخ ۲۳ و ۲۵ مرداد ساعت ۸ تا ۱۰ مجري دفتر تهران
مدرس دکتر محمدرضا رضوان طلب
00/05/23 00/05/25 مجازی
66 دوره آموزشي سيستم عامل LINUX(وزارت علوم) 24-26-31/5-2-7-9-14-16-21-23-28 مرداد ماه ساعت
4-6 مهرماه ساعت 8:30 الي 10:30
مجري دفتر تهران
جناب آقاي مهندس رضايي
00/05/24 00/07/06 مجازی
65 قوانين اداري و استخدامي ايثارگران و جانبازان(وزارت علوم) 23 , 26 مرداد ساعت 10 الي 12  مدرس آقاي طريحي مجري دفتر تهران
مدرس آقاي طريحي
00/05/23 00/05/26 مجازی
64 دوره آموزشي رله و حفاظت فيزيكي 2 31مرداد ماه و 2 و 7 و 9 شهريورماه  ساعت 9 الي  13 واحد هرمزگان
آقاي دکتر کاظمي کارگر
00/05/31 00/05/09 مجازی
63 دوره آموزشي عيب يابي و تعميرات توربين بخار 31،26،24مرداد ماه    و 7،2 شهريور ماه
ساعت 9 الي 13
واحد كرمان
مدرس دكتر توكلي
00/05/24 00/06/07 مجازی
62 دوره آموزشي ابزاردقيق عمومي 23-24-25-26 مرداد ساعت 9 الي 13 واحد هرمزگان
مهندس ابوالفضل جعفري
00/05/23 00/05/26 مجازی
61 سمينار دوروزه  آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه 25-26 مرداد ماه ساعت 9  الي 10 واحد کرمان
حاج آقاي دكتر شامي
00/05/25 00/05/26 مجازی
60 سمينار يكروزه تفسير خطبه غدير 5 مرداد ماه ساعت 8  الي 10 واحد کرمان
حاج آقاي عرب پور
00/05/05 00/05/05 مجازی
59 سمينار يكروزه حجاب و عفاف 2 مرداد ماه ساعت 9  الي 11 واحد کرمان
آقاي دکتر عسگري
00/05/02 00/05/02 مجازی
58  دوره آموزشي  سيستم هاي AC-DC  2،4،6،9،11،13،16 مرداد ماه مركز
دکتر واسعي راد
00/05/02 00/05/16 مجازی
57 دوره آموزشي مديريت کارسپاري 24،26،31 مرداد
2،7،9،14 شهريور ساعت 9:30 تا 12:30
مرکز 00/05/24 00/06/14 مجازی
56 دوره آموزشي شبكه +Security 
3.17.24.31.شهريور ماه
7.14.21 مهر ماه
مرکز
مهندس واعظی نژاد
00/05/22 00/06/29 مجازی
55 دوره آموزشي اصول قراردادهاي بازرگاني  21،22،28،29تيرماه ساعت 9 تا 12 مرکز 00/04/21 00/04/29 مجازی
54 دوره آموزشي تجهيزات خطوط انتقال 20 و 22 و 26 و 28تيرماه ساعت 9:30 الي 13 واحد هرمزگان
مهندس مهدي قدرت آبادي
00/04/20 00/04/28 مجازی
53 دوره آموزشي ارتباطات رسانه اي در روابط عمومي - 8045 26،28 تيرماه 2،4،6،9 مرداد ماه از ساعت 9 تا 13 مركز 00/04/26 00/05/09 مجازی
52 دوره آموزشي وظايف اداري و دفتري مسئول دفتر 8432 29،22  تيرماه ساعت 9  الي 13 واحدكرمان
 مدرس : آقاي دکتر شيري اطهر
00/04/22 00/04/29 مجازی
51 قوانين،آئين نامه وتصويب نامه هاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب-8709 14،16،21،23،28 تیرماه ساعت 9 تا 13 مركز 00/04/14 00/04/28 مجازی
50 دوره آموزشي بررسي شبکه آب رساني و نشت يابي 28 تير و 2 ، 4، 6 مرداد 8:30 الي15:30 مركز
مدرس : دكتر جليلي قاضي زاده
00/04/28 00/05/06 مجازی
49 دوره آموزشي مديريت آب بدون درآمد اجرا: 20،22،23،27،29  ساعت 8:30 الي15:30 مركز
مدرس : دكتر جليلي قاضي زاده
00/04/20 00/04/29 مجازی
48 دوره  " آموزش كاربردي نرم افزار DIGSILENT "   اجرا  16,19,21,23,26 تيرماه
ساعت 12:30 تا 14:30
مركز
مدرس :اقاي دکتر اابولحسني
00/04/16 00/04/26 مجازی
47 دوره آموزشي حسابداري مالياتي اجرا  9،12،14،16،19،21،23 تيرماه
ساعت 9 تا 12
مركز
مدرس :اقاي اعتدالي
00/04/09 00/04/23 مجازی
46 دوره آموزشي سيستم هاي پنوماتيك 28 تير الي 11 مرداد روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس: مهندس جعفري
00/04/28 00/05/11 مجازی
45 دوره آموزشي سيستم هاي هيدروليك 14 الي 23 تير روزهاي دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 9 الي 13
مرکز
مدرس: مهندس جعفري
00/04/14 00/04/23 مجازی
44 آموزش نکات کاربردي نگارشي در تنظيم نامه هاي اداري(وزارت علوم)​​​​​​​ 9 و 12 تير ماه  ساعت 9 الي 11 واحد تهران
مدرس سرکار خانم سخا
00/04/09 00/04/12 مجازی
43 دوره آموزشي نقش (آي سي تي) خدمات آب 26-22-20-15-13 و 27 تير ماه
ساعت 9 الي 13
واحد تهران
مهندس محمدي و دکتر جليلي
00/04/13 00/04/27 مجازی
42 دوره آموزشي برنامه ريزي تعمير و نگهداري 5  الي 16 تير ماه روزهاي زوج از ساعت 9 الي 12 مركز
آقاي مهندس اسدالهي
00/04/05 00/04/16 مجازی
41 دوره آشنايي با انواع قطع كننده ها 9 تير ماه الي 3 شهريور ساعت 13 الي 16 مركز
آقاي مهندس علمايي
00/04/09 00/06/03 مجازی
40 دوره  کارگاه عيب يابي کابل 19 الي 24 تير ماه ساعت 9 الي 13 دفتر هرمزگان
مدرس : مهندس مجيد ياري ملائي
00/04/19 00/04/24 مجازی
39 دوره مباني برنامه ريزي و کنترل پروژه تعویق دفتر هرمزگان
مدرس : دكتر وزين رام
00/05/02 00/05/05 مجازی
38 دوره آشنايي با مفاهيم شبكه هاي هوشمند الكتريكي 5 الي 19 تير ماه آفلاين مركز
مدرس دكتر دادفر
00/04/05 00/04/19 مجازی
37 دوره آموزشي خوردگي تجهيزات نيروگاهي و روش هاي پيشگيري 12 تير  الي 4 مرداد  
روزهاي شنبه، دوشنبه (9:30الي 12:30)
مركز
مدرس:دکتر شعباني
00/04/12 00/05/04 مجازی
36 دوره آموزشي آشنايي استانداردهاي شبكه توزيع 6  الي 27 تير ماه  يك شنبه، سه شنبه از ساعت 9 الي 12 مرکز
آقاي مهندس اسدالهي
00/04/06 00/04/27 مجازی
35 دوره آموزشي قوانین بودجه(وزارت علوم) اجرا» 2،5،7 تیرماه واحد تهران
 آقای اعتدالی
00/04/02 00/04/07 مجازی
34 دوره آموزشي تهيه بودجه وكنترل هزينه 5،7،9،12،14،16،19،21،23،26،28
تيرماه از ساعت 12 تا 15
مركز
مدرس آقاي اعتدالي
00/04/05 00/04/28 مجازی
33 دوره آموزشي روش پاسخگويي به مراجعين 9،7،5  تيرماه
ساعت 9  الي 13
واحد كرمان
آقاي دکتر منوچهري
00/04/5 00/04/09 مجازی
32 وبينار تخصصي آشنايي با سيستم هماهنگ و اصول طبقه بندي كالاها اجرا 25 خرداد ، ساعت 10 الي 12 مدرس: آقاي غلامحسين آرام 00/03/25 00/03/25 مجازی
31 دوره مهارتهاي عمومي مديريت – برقراري ارتباط 31،30،26خرداد ماه
ساعت 9  الي 13
دفتر كرمان
آقاي دکتر منوچهري
00/03/26 00/03/31 مجازی
30 دوره آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاري 30خرداد ماه
 و 1 ، 6 تيرماه
ساعت 9  الي 12
دفتر كرمان
آقاي دکتر وزين رام
00/03/30 00/04/06 مجازی
29 دوره آموزشي طبقه بندي مستندات و اسناد(ويژه وزارت علوم) اجرا: 26 و 31 خرداد واحد تهران
مدرس : مهندس شيري
00/03/26 00/03/31 مجازی
28 دوره آموزشي اصول انعقاد قراردادها (ويژه وزارت علوم) اجرا : 23،25،30 ساعت 9 الي 11 واحد تهران
مدرس : دکتر اسدي
00/03/23 00/03/30 مجازی
27 دوره  اصول ايمني در نيروگاه و دستورالعمل هاي آن      24،25،26،29،30،31، خرداد و 1 تيرساعت 9 الي 12 مركز
مهندس مهدي پور
00/03/24 00/04/01 مجازی
26 دوره آموزشي کار با نرم افزار weap - شناسه 1065 23،26،30 خرداد 2،6،9 تيرماه ساعت 8:30 الي 12:30 مركز
مدرس :دكترجلالي
00/03/23 00/04/09 مجازی
25 دوره تميزسازيهاي فيزيکي و شيميايي تجهيزات نيروگاهي     از  12 خردادلغايت 2 تير ( آفلاين ) مركز
مدرس:  دكتر شعباني
00/03/12 00/04/02 مجازی
24 دوره انواع خدمات درماني و قراردادهاي مرتبط(وزارت علوم) 17 و 19 خرداد
ساعت 9 الي 11
واحد تهران
مدرس : خانم دکتر ايزدموسي
00/03/17 00/03/19 مجازی
23 دوره آموزشي آسيب هاي اجتماعي(وزارت علوم) 18 و 23 خرداد
ساعت 9 الي 12
واحد تهران
مدرس : آقاي دکتر لواساني
00/03/18 00/03/23 مجازی
22 دوره آموزشي پدافند اقتصادي (دفاع اقتصادي) 23 خرداد 1 تير
از ساعت 11 تا 14
​​​​​​​مرکز
دکتر خدادی
00/03/23 00/03/25 مجازی
21 دوره آشنايي با حقوق و تکاليف کارکنان و مقررات انضباطي 23 خرداد ماه
ساعت 9  الي 13
واحدكرمان
 دکتر حسين آبادي
00/03/23 00/03/23 مجازی
20 دوره آموزشي رله و حفاظت الکتريکي(کد: 3277) 29،30،31 خرداد ساعت 9 الي 13 دفتر هرمزگان
دکتر کاظمي کارگر
00/03/29 00/03/31 مجازی
19 دوره آموزشي روش هاي دفع اکولوژيکي فاضلاب اجرا : 26 و 29 خرداد و 2 و 5و 9 تير ماه ساعت 9 الي 3  مركز
مدرس دكتر هاشمي
00/03/26 00/04/9 مجازی
18 دوره آموزشي كارگاه عيب يابي كابل- كد3521 تعويق
 
     
17 آشنايي با لوازم حفاظت فردي و گروهي کد3324 مورخ : 24،25،26 خرداد
ساعت 9 الي 13
استان هرمزگان
مدرس:مهندس سپهر وفائي
00/03/24 00/03/26 مجازی
16 دوره آموزشی(CCNA)-Routing & switching 17،19،22،24،26،29،31 خرداد و2،5،7،9 تیر ماه
از ساعت 10 تا 13
مركز
مدرس مهندس پور فرد
00/03/17 00/04/09 مجازی
15 هزینه یابی بر اساس فعالیت های (ABC)  12-10-5 و 19 خرداد   ساعت : 9 الی 12 واحد تهران
مدرس : آقاي صداقت شيرازي
00/03/05 00/03/9 مجازی
14 دوره آموزشي آشنايي با حفاظت سيستم هاي قدرت روش اجرا : آفلاين
 
مركز
مدرس:دکتر کاظمي کارگر
00/03/17 00/04/07 مجازی
13 دوره آموزشي  نقش (آي سي تي)در خدمات بخش آب  2-4-9 خرداد ساعت 9 الي13
11 خرداد ساعت 8:30 الي14   

18 خرداد ساعت 9 الي 13

مركز
دكتر جليلي قاضي زاده

00/03/02 00/03/18 مجازی
12 دوره آموزشي  خوردگي و رسوب گذاري اجرا: 19-22-26-29- خرداد و 2 تير مركز
مدرس: دکتر شعباني
00/03/19 00/04/02 مجازی
11 دوره آموزشي   آب و توسعه پايدار  8-10-17-19-22-24خردادماه
8:30 الي 10:3
واحد تهران
 آقاي دکتر هاشمي
00/0308 00/03/24 مجازی
10 دوره آموزشي متره و برآورد - کد 3470 از 27 ارديبهشت تا 24 خرداد
( دوشنبه چهارشنبه )از ساعت 10 تا 12:30

مركز
دكتر تيزقدم

00/02/27 00/03/24 مجازی
9 دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيک آموزش -8941 27،29 ارديبهشت -3،5 خرداد دوشنبه،چهارشنبه ها مركز
مدرس :دکتر خدادادي
00/02/27 00/03/05 مجازی
8 دوره آشنايي با لايه ‏هاي سامانه سيماب فا(سپتا، سابفا و...)
و نحوه گزارش‏گيري و تحليل داده‏ ها
چهارشنبه 29 ارديبهشت 5 و 12 خرداد -ساعت 9 الي12 مرکز 00/02/29 00/03/12 مجازی
7 دوره آموزشي انتقال حرارت و مبدل هاي حرارتي  با كد 4023 28 ارديبهشت الي 22 خرداد  روزهاي شنبه و سه شنبه 9:30 الي 12:30 مرکز 00/02/28 00/03/22 مجازی
6 دوره ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب 18-22-25-29 ارديبهشت ماه
ساعت 9 الي 12
 مركز  
مدرس : دكتر بدليانس
00/02/18 00/02/29 مجازی
5 دوره آموزشي  مباني HSE - با كد 3080(آفلاين) 1400/02/18  الي 1400/02/30  مركز  
مدرس :سپهر وفايي
00/02/18 00/02/30 مجازی
4 دوره آموزشي شستشوي شبکه آب و  و مخازن 19-21-26-28 ارديبهشت و 2 خرداد
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر تیزقدم
00/02/19 00/03/02 مجازی
3 دوره آموزشي مديريت و كنترل پروژه -با كد 7053 00/02/13 الي 00/03/03
روزهاي دوشنبه چهارشنبه(9:30- 12:30)
مرکز
مدرس: دکتر وزین رام

00/02/13

00/03/03 مجازی
2 مديريت تعارض منافع در صنعت آب و برق TGCM-1104 5 و 7 ارديبهشت ساعت 11- الي 13 استان مركزي
آقاي منوچهري راد
00/02/05 00/02/07 مجازی
1 دوره آشنايي با اقتصاد مهندسي نيروگاه 31 فروردين و 5،7،12،19،21،26 ارديبهشت ماه
ساعت 9:30 الی 12:30
مرکز آموزش های تخصصی
مدرس:اقاي دكتر وزين رام​​​​​​​
00/01/31 ​00/02/26 مجازی
 
​​​​​​​
 

 

​​​​​​​