فهرست دوره های آموزشی مَجازی/حضوری/نمیه حضوری سال 1401 مرکز آموزش های تخصصی(تحت سامانهLTMS)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شش ماهۀ اول

ردیف

عناوين دوره هاي آموزشی و شناسه

(جهت ورود به کلاس مجازی روی عنوان دوره کلیک بفرمائید)     

 

ارائه دهنده

​​​​​​​

واحد اجرا کننده

​تاریخ
شروع

​تاریخ 

پایان

 

وضعیت

 

37 اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007) حمید رضا اشراقی مركز 01/04/26 01/04/29 مجازی
36 کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006) مهشید فروه مركز 01/04/18 01/04/22 مجازی
35 فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005) مهشید فروهی مركز 01/04/04 01/04/15 مجازی
34 آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004) ضرغام طاهري مركز 01/04/11 01/04/15 مجازی
33 آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ضرغام طاهري مركز 01/03/30 01/04/01 حضوری
32 صورتهاي مالي در حسابداري (8698) ناصر صداقت شيرازي نژاد مركز 01/03/25 01/04/15 حضوری
31 نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) (2709) داود خدادادی قلعه سلیمی مركز 01/03/28 01/04/15 مجازی
30 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001) حمید رضا اشراقی مركز 01/03/21 01/03/07 مجازی
29 شناخت صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی (8934) عماد ملکی نیا مركز 01/03/21 01/03/08 حضوری
28 سیستمهای گرمایشی و سرمایشی نیروگاهها (3197)   مركز 01/03/07 01/03/07 مجازی
27 آناليز ارتعاشات ماشينها ـ سطح 1 (3061) عباس روحانی مركز 01/03/07 01/04/05 مجازی
26 مهندسی مجدد (2693) گاگيك بدليانس مركز 01/03/10 01/03/10 مجازی
25 مدلهای تصمیم گیری در مدیریت (2600) محمدعلی نعمت مركز 01/03/10 01/03/17 مجازی
24 مدیریت نوین منابع آب با رویکرد حفظ منابع محدود (5030) مجتبی شوریان مركز 01/03/04 01/04/08 مجازي
23 كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25) سید محمدحسن اسداللهی مركز 01/02/28 01/03/11 حضوري
22 كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25)   مركز 01/02/28 01/03/18 حضوري
21 مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در نیروگاهها (3058)   مركز 01/03/03 01/03/18 مجازي
20 علم مواد و عملیات حرارتی (3227)   مركز 01/03/01 01/03/10 حضوري
19 سیستمهای گرمایشی و سرمایشی نیروگاهها (3197)   مركز 01/03/21 01/03/23 حضوري
18 آناليز ارتعاشات ماشينها ـ سطح 1 (3061)   مركز 01/03/17 01/03/22 مجازي
17 عیب یابی و تعمیرات توربین بخار (3282)   مركز 01/03/04 01/03/10 حضوري
16 ماموریت ها، قوانین و مقررات و ساختار اداری در شرکت برق حرارتی (TIM-3008)   مركز 01/03/01 01/03/25 مجازي
15 شناخت نیروگاه (TIM-3010)   مركز 01/03/10 01/03/31 مجازي
14 راندمان و انرژی در نیروگاه (TIM-3011)   مركز 01/03/16 01/03/31 مجازي
13 فرهنگ سازمانی در شرکت برق حرارتی (TIM-3009) داود توكلي مركز 01/03/01 01/03/22 مجازي
12 مدیریت بهم پیوسته منابع آب (1984) علي مريدي مركز 01/03/02 0/0317 مجازي
11 ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتونی (1059) رضا راستی مركز 01/03/02 01/023/07 مجازي
10 مهندس دومی کارگاه مکانیک (ME-14) محمدحسین سورگی مركز 01/0217 01/02/25 حضوري
9 آشنایی با چارچوب مدیریت پروژه مبتنی بر الزامات بر طبق مدل LARG+E (1946)   مركز 01/02/14 01/03/18 حضوري
8 كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25) سید محمدحسن اسداللهی مركز 01/02/06 01/02/26 حضوري
7 پياده‏ سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز و شاخص مديريت مصرف انرژي در دستگاه‏هاي اجرايي (TGCM-1105) سيدرضا شمشير گران مركز 01/02/05 01/02/10 حضوري
6 عینک های آفتابی و فیلترهای اپتیکی (GE-23)   مركز 01/02/01 01/02/23 حضوري
5 روانشناسی خانواده (TGCM-1101) حمید رضا اشراقی مركز 01/01/31 01/02/14 نيمه حضوري
4 نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) (8787) داود خدادادی قلعه سلیمی مركز 01/01/30 01/02/20 مجازي
3 بهره برداری پست های فشار قوی (3395) حسینعلی واسعی راد مركز 01/01/21 01/02/28 مجازي
2 بهره برداری پست های فشار قوی

دكتر واسعي

مركز 21/01/01 21/02/01 مجازي
1 روخواني و روانخواني قرآن كريم دكتر حسني مركز 20/01/20 20/02/01 مجازي
 
​​​​​​​
 

 

​​​​​​​