جدول فهرست و برنامه اجرای برخط دوره های آموزشی مورد ارائه (اجرا شده سال 1402)
 

دوره

تاریخ شروع

Supervisory Training Workshop (WT-85)

۱۴۰۲/۰۷/۰۶   

کارگاه ترجمه شفاهی زبان فرانسه (WT-141)

۱۴۰۲/۰۷/۰۶   

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (TGCM-1035)

۱۴۰۲/۰۷/۰۴   

آشنايي با مؤلفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت (TGCM-1079)

۱۴۰۲/۰۷/۰۳   

اَبيراهی در عدسی‌های عینک و غیرعینک (GE-39)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱   

کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006)

۱۴۰۲/۰۶/۲۷   

نقشه برداری بخش انتقال (3483)

۱۴۰۲/۰۶/۲۱   

انواع صورتهای مالی (8571)

۱۴۰۲/۰۶/۲۰   

آشنایی با 4 گام طلایی ایمنی کار روی شبکه‌های توزیع نیروی برق (شبکه سرد) (3834)

۱۴۰۲/۰۶/۲۰   

قانون کار و تامین اجتماعی (8401)

۱۴۰۲/۰۶/۲۰   

اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007)

۱۴۰۲/۰۶/۱۹   

روش‌های تعدیل قیمت و قراردادها (8675)

۱۴۰۲/۰۶/۱۹   

آموزش عمومی ایمنی ویژه مسئولان ایمنی کارگاه ها (EC-46)

۱۴۰۲/۰۶/۱۹   

مقدمه ای بر داده کاوی Data mining (7081)

۱۴۰۲/۰۶/۱۸   

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری (8383)

۱۴۰۲/۰۶/۱۸   

پيشگيري و مقابله با خرابکاري صنعتي (8931)

۱۴۰۲/۰۶/۱۸   

آشنايي با فيديک و موافقت نامه هاي آن (8075)

۱۴۰۲/۰۶/۱۴   

ميز خدمت و ارباب رجوع (TGCM-1092)

۱۴۰۲/۰۶/۱۳   

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001)

۱۴۰۲/۰۶/۱۲   

قانون مدیریت خدمات کشوری (Tim-3003)

۱۴۰۲/۰۶/۱۱   

Teaching Young Learners English Coursebooks Workshop (WT-140)

۱۴۰۲/۰۶/۰۹   

مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری (9218)

۱۴۰۲/۰۶/۰۸   

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44)

۱۴۰۲/۰۶/۰۷   

مدیریت کارسپاری (2006)

۱۴۰۲/۰۶/۰۷   

آشنايي با مفاهيم فني صنعت آب و فاضلاب (2026)

۱۴۰۲/۰۶/۰۶   

آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004)

۱۴۰۲/۰۶/۰۶   

انگيزش در كار (9026)

۱۴۰۲/۰۶/۰۶   

رله و حفاظت الکتریکی (1) (3277)

۱۴۰۲/۰۶/۰۶   

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44)

۱۴۰۲/۰۶/۰۵   

کاربرد آمار در امور اداری (8413)

۱۴۰۲/۰۶/۰۵   

كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت (9083)

۱۴۰۲/۰۶/۰۵   

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001)

۱۴۰۲/۰۶/۰۴   

حسابداری کالا (8376)

۱۴۰۲/۰۶/۰۴   

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44)

۱۴۰۲/۰۶/۰۴   

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده (TGCM-1097)

۱۴۰۲/۰۶/۰۴   

شناخت خطرات کالاهای خطرناک Hazmat (EC-45)

۱۴۰۲/۰۶/۰۴   

German Legal and Commercial Texts Translation Workshop (WT-139)

۱۴۰۲/۰۶/۰۲   

آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری و دستگاه محل خدمت (tim - 3002)

۱۴۰۲/۰۶/۰۱   

نمونه گیری آب (2723)

۱۴۰۲/۰۶/۰۱   

مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری (9218)

۱۴۰۲/۰۶/۰۱   

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱   

تکنولوژی های نیازسنجی ،برنامه‏ریزی و اجرای آموزش  (8636)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱   

انگيزش در كار (9026)

۱۴۰۲/۰۵/۳۰   

قانون مدیریت خدمات کشوری (Tim-3003)

۱۴۰۲/۰۵/۲۹   

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44)

۱۴۰۲/۰۵/۲۹   

انگيزش در كار (9026)

۱۴۰۲/۰۵/۲۹   

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005)

۱۴۰۲/۰۵/۲۸   

آشنايي با فيديک و موافقت نامه هاي آن (8075)

۱۴۰۲/۰۵/۲۸   

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44)

۱۴۰۲/۰۵/۲۸   

اَبيراهی در عدسی‌های عینک و غیرعینک (GE-39)

۱۴۰۲/۰۵/۲۷   

راهنماي طراحي تلمبهخانههاي فاضلاب  (2263)

۱۴۰۲/۰۵/۲۵   

GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003)

۱۴۰۲/۰۵/۲۵   

مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری (9218)

۱۴۰۲/۰۵/۲۵   

ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009)

۱۴۰۲/۰۵/۲۴   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۵/۲۴   

آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور (8329)

۱۴۰۲/۰۵/۲۴   

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (TGCM-1035)

۱۴۰۲/۰۵/۲۳   

GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003)

۱۴۰۲/۰۵/۲۳   

كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت (9083)

۱۴۰۲/۰۵/۲۳   

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری (8383)

۱۴۰۲/۰۵/۲۲   

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005)

۱۴۰۲/۰۵/۲۲   

مديريت پروژه‏ها براساس PMBOK (7005)

۱۴۰۲/۰۵/۲۲   

مستندسازی تجربیات (8771)

۱۴۰۲/۰۵/۲۲   

GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003)

۱۴۰۲/۰۵/۲۲   

آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004)

۱۴۰۲/۰۵/۲۲   

كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت (9083)

۱۴۰۲/۰۵/۲۲   

فرآیندهای نیروگاه سیکل ترکیبی (ME-33)

۱۴۰۲/۰۵/۲۱   

کارگاه خلاقیت در آموزش زبان (WT-138)

۱۴۰۲/۰۵/۲۰   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه A (ZT6)

۱۴۰۲/۰۵/۲۰   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه B (ZT7)

۱۴۰۲/۰۵/۲۰   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه C (ZT8)

۱۴۰۲/۰۵/۲۰   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه D (ZT9)

۱۴۰۲/۰۵/۲۰   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه E (ZT10)

۱۴۰۲/۰۵/۲۰   

دوره تربیت مدرس روسی (TTC8)

۱۴۰۲/۰۵/۱۹   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (TTC/YL)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر (8778)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه A (ZT14)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه B (ZT15)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه C (ZT16)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه D (ZT17)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

كمك‌هاي اوليه و فوريت‌هاي پزشكي – امدادي (TGCM-1028)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

َPLC پیشرفته (3171)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری (9218)

۱۴۰۲/۰۵/۱۸   

كلیات اطفا حریق و راههای پیشگیری (TGCM-1027)

۱۴۰۲/۰۵/۱۷   

آشنایی با انواع آلودگی های زیست‌محیطی و كنترل آن (9220)

۱۴۰۲/۰۵/۱۷   

تعاريف و مفاهيم نظري قانون محاسبات عمومي (8328)

۱۴۰۲/۰۵/۱۶   

آشنایی با انواع آلودگی های زیست‌محیطی و كنترل آن (9220)

۱۴۰۲/۰۵/۱۶   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۵/۱۵   

اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007)

۱۴۰۲/۰۵/۱۵   

آشنایی با انواع آلودگی های زیست‌محیطی و كنترل آن (9220)

۱۴۰۲/۰۵/۱۵   

اصول تعمیرات و نگهداری (3380)

۱۴۰۲/۰۵/۱۲   

دوره تربیت مدرس زبان فرانسه گروه A (ZT40)

۱۴۰۲/۰۵/۱۲   

دوره تربیت مدرس زبان فرانسه گروه B (ZT41)

۱۴۰۲/۰۵/۱۲   

دوره تربیت مدرس زبان فرانسه گروه C (ZT42)

۱۴۰۲/۰۵/۱۲   

دوره تربیت مدرس زبان فرانسه گروه D (ZT43)

۱۴۰۲/۰۵/۱۲   

مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری (9218)

۱۴۰۲/۰۵/۱۱   

حسابداری مالیاتی (8370)

۱۴۰۲/۰۵/۱۰   

سیستم های حفاظت نیروگاه (3196)

۱۴۰۲/۰۵/۰۹   

كمك‌هاي اوليه و فوريت‌هاي پزشكي – امدادي (TGCM-1028)

۱۴۰۲/۰۵/۰۹   

ترمیک کره ای B2 (WT-74)

۱۴۰۲/۰۵/۰۸   

کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006)

۱۴۰۲/۰۵/۰۸   

اصول تعمیرات و نگهداری (3380)

۱۴۰۲/۰۵/۰۷   

كلیات اطفا حریق و راههای پیشگیری (TGCM-1027)

۱۴۰۲/۰۵/۰۴   

نقشه برداری (2713)

۱۴۰۲/۰۵/۰۳   

ترمیک چینی HSK1.1 (CH1.1)

۱۴۰۲/۰۵/۰۳   

اصول و مبانی پدافند غیر عامل در طرح‌های آبی (1583)

۱۴۰۲/۰۵/۰۳   

پویایی سازمانی و فردی(بهره وری) (9035)

۱۴۰۲/۰۵/۰۱   

دستورالعملهای ثابت بهره برداری (3417)

۱۴۰۲/۰۵/۰۱   

قانون مدیریت خدمات کشوری (Tim-3003)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱   

آشنايي با مؤلفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت (TGCM-1079)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱   

تجزیه و تحلیل اداری (8365)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱   

 آئین نامه مالی و معاملاتی، ضوابط و مقررات حاكم بر اموال دولتي و اموال دانشگاه ها (MG-70)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱   

مستندسازی تجربیات (8771)

۱۴۰۲/۰۴/۲۷   

دوره تربیت مدرس آیلتس (WT-120)

۱۴۰۲/۰۴/۲۷   

قانون کار و تامین اجتماعی (8401)

۱۴۰۲/۰۴/۲۷   

دوره تربیت مدرس آیلتس گروه A (ZT45)

۱۴۰۲/۰۴/۲۷   

دوره تربیت مدرس آیلتس گروه B (ZT46)

۱۴۰۲/۰۴/۲۷   

دوره تربیت مدرس آیلتس گروه C (ZT47)

۱۴۰۲/۰۴/۲۷   

دوره تربیت مدرس آیلتس گروه D (ZT48)

۱۴۰۲/۰۴/۲۷   

دوره تربیت مدرس آیلتس گروه E (ZT49)

۱۴۰۲/۰۴/۲۷   

همراستاسازي (الاينمنت) تجهيزات دوار (3067)

۱۴۰۲/۰۴/۲۶   

نظارت و كنترل در نظام اداری (8427)

۱۴۰۲/۰۴/۲۵   

آشنایی با دبی سنج ها(فلومترها) (2796)

۱۴۰۲/۰۴/۲۵   

اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007)

۱۴۰۲/۰۴/۲۴   

آشنایی با استانداردهای ایمنی و محیط زیست (3346)

۱۴۰۲/۰۴/۲۴   

ترمیک فرانسه A2.1 (FR2.1)

۱۴۰۲/۰۴/۲۴   

ترمیک آلمانی A1.2 (Deu/A1.2)

۱۴۰۲/۰۴/۲۳   

TKT Module 1 (WT-135)

۱۴۰۲/۰۴/۲۲   

TKT Module 2 (WT-136)

۱۴۰۲/۰۴/۲۲   

TKT Module 3 (WT-137)

۱۴۰۲/۰۴/۲۲   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه A (ZT14)

۱۴۰۲/۰۴/۲۲   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه B (ZT15)

۱۴۰۲/۰۴/۲۲   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه C (ZT16)

۱۴۰۲/۰۴/۲۲   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه D (ZT17)

۱۴۰۲/۰۴/۲۲   

ترمیک انگلیسی A2.2 (En1/A2.2)

۱۴۰۲/۰۴/۲۱   

شناخت تهدیدات(مشترک صنعت آب وبرق) (TGCM-1082)

۱۴۰۲/۰۴/۲۱   

ترمیک چینی HSK2.1 (CH2.1)

۱۴۰۲/۰۴/۲۰   

آشنایی با مبانی برق بخش انتقال (3333)

۱۴۰۲/۰۴/۲۰   

ایمنی عمومی و آتش نشانی (3331)

۱۴۰۲/۰۴/۲۰   

همراستاسازي (الاينمنت) تجهيزات دوار (3067)

۱۴۰۲/۰۴/۱۹   

بهینه سازی سیستم دبیرخانه و امور دفتری (8616)

۱۴۰۲/۰۴/۱۹   

حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (8374)

۱۴۰۲/۰۴/۱۹   

شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقا روحیه کارکنان (8694)

۱۴۰۲/۰۴/۱۹   

کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

ترمیک فرانسه A1.1 (FR1.1)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

ترمیک آلمانی A1.1 (Deu/A1.1)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

اصول ایمنی الکتریک در نیروگاه و دستور العملهای آن (3241)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

ترمیک انگلیسی A1.1 (En/A1.1)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

ترمیک انگلیسی A1.2 (En/A1.2)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

ترمیک انگلیسی A2.1 (En1/A2.1)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

ترمیک آلمانی A2.1 (WT-49)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

اصول تعمیرات و نگهداری (3380)

۱۴۰۲/۰۴/۱۷   

عینک های آفتابی و فیلترهای اپتیکی (GE-23)

۱۴۰۲/۰۴/۱۵   

بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب (2313)

۱۴۰۲/۰۴/۱۴   

آشنایی با نرم افزار کنترل پروژه MS Project/Server  (7054)

۱۴۰۲/۰۴/۱۳   

عرضه و فروش بخش آب و فاضلاب  (2149)

۱۴۰۲/۰۴/۱۳   

قانون کار و تامین اجتماعی (8401)

۱۴۰۲/۰۴/۱۳   

آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004)

۱۴۰۲/۰۴/۱۲   

تجزیه و تحلیل اداری (8365)

۱۴۰۲/۰۴/۱۲   

فنون افزایش بهره وری (2519)

۱۴۰۲/۰۴/۱۲   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۴/۱۲   

ترمیک فرانسه A2.2 (FR2.2)

۱۴۰۲/۰۴/۱۱   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۴/۱۱   

پيشگيري و مقابله با خرابکاري صنعتي (8931)

۱۴۰۲/۰۴/۱۰   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۴/۱۰   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه E (ZT5)

۱۴۰۲/۰۴/۰۷   

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه A (ZT30)

۱۴۰۲/۰۴/۰۶   

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه B (ZT31)

۱۴۰۲/۰۴/۰۶   

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه C (ZT32)

۱۴۰۲/۰۴/۰۶   

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه D (ZT33)

۱۴۰۲/۰۴/۰۶   

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه E (ZT34)

۱۴۰۲/۰۴/۰۶   

آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002)

۱۴۰۲/۰۴/۰۵   

پدافند غير عامل (TGCM_1043)

۱۴۰۲/۰۴/۰۵   

ارزيابي و مديريت ريسک (مشترک صنعت آب و برق) (8032)

۱۴۰۲/۰۴/۰۵   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه A (ZT1)

۱۴۰۲/۰۴/۰۵   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه B (ZT2)

۱۴۰۲/۰۴/۰۵   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه C (ZT3)

۱۴۰۲/۰۴/۰۵   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه D (ZT4)

۱۴۰۲/۰۴/۰۵   

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه A (ZT30)

۱۴۰۲/۰۴/۰۵   

پایش کیفی منابع آب (2324)

۱۴۰۲/۰۴/۰۴   

پایش کیفی منابع آب (2324)

۱۴۰۲/۰۴/۰۳   

كارگاه تربيت سوپروايزر موسسات آموزشي (Supervisory)

۱۴۰۲/۰۴/۰۱   

مقدماتی اپتیک وعینک (GE-38)

۱۴۰۲/۰۴/۰۱   

دوره تربیت مدرس ترکی (TTC7)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱   

GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (TTC/YL)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه A (ZT14)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه B (ZT15)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه C (ZT16)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه D (ZT17)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱   

GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003)

۱۴۰۲/۰۳/۳۰   

سیکل تولید در نیروگاه بخار (3261)

۱۴۰۲/۰۳/۲۹   

فرآيند آموزش و توسعه منابع انساني (8056)

۱۴۰۲/۰۳/۲۹   

مدلسازی فرایندها با استفاده از BPMN در نرم ‏افزارهای Visio و Visual Paradigm (5020)

۱۴۰۲/۰۳/۲۹   

نرم افزار EMTP (3807)

۱۴۰۲/۰۳/۲۹   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۳/۲۸   

آشنایی با زبان انگلیسی تخصصی - تکنسینی بخش انتقال (3343)

۱۴۰۲/۰۳/۲۸   

GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003)

۱۴۰۲/۰۳/۲۸   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۳/۲۸   

آشنایی با استانداردهای ایمنی و محیط زیست (3346)

۱۴۰۲/۰۳/۲۷   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۳/۲۷   

َDCS  مقدماتی (3147)

۱۴۰۲/۰۳/۲۷   

GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003)

۱۴۰۲/۰۳/۲۷   

دوره تربیت مدرس TESOL (TESOL)

۱۴۰۲/۰۳/۲۵   

تربیت مدرس تافل (WT-131)

۱۴۰۲/۰۳/۲۵   

تربیت مدرس تافل گروه A (WT-132)

۱۴۰۲/۰۳/۲۵   

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده (TGCM-1097)

۱۴۰۲/۰۳/۲۴   

کارگاه مدیریت پروژه (PMBOK6,7) (MG-69)

۱۴۰۲/۰۳/۲۴   

شبكه +Security (7037)

۱۴۰۲/۰۳/۲۳   

پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي (TGCM-1037)

۱۴۰۲/۰۳/۲۳   

آشنايي با رفتار سياسي و نحوه استفاده و مديريت آن در سازمان (9268)

۱۴۰۲/۰۳/۲۳   

مدل تلفیقی هیدرولیکی و کیفی شبکه توزیع آب با GIS (1845)

۱۴۰۲/۰۳/۲۳   

پيشگيري و مقابله با خرابکاري صنعتي (8931)

۱۴۰۲/۰۳/۲۲   

کلیدهای قدرت فشار متوسط (3269)

۱۴۰۲/۰۳/۲۲   

نرم‎ افزار ArcGIS (Extensions) (پيشرفته 1) (1093)

۱۴۰۲/۰۳/۲۲   

مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر (8778)

۱۴۰۲/۰۳/۲۲   

نکات کلیدی در تنظیم اظهار نامه مالیاتی و صورتهای مالی اشخاص حقوقی و نحوه استفاده از معافیتهای مالیاتی (8789)

۱۴۰۲/۰۳/۲۱   

فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی (tim - 3005)

۱۴۰۲/۰۳/۲۰   

سیکل تولید در نیروگاه بخار (3261)

۱۴۰۲/۰۳/۲۰   

اصول ایمنی برق (3571)

۱۴۰۲/۰۳/۲۰   

آشنایی با آئین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق (3509)

۱۴۰۲/۰۳/۲۰   

دوره تربيت مدرس كودكان آلماني (WT-130)

۱۴۰۲/۰۳/۱۷   

سیستم های حفاظت نیروگاه (3196)

۱۴۰۲/۰۳/۱۷   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه A (ZT35)

۱۴۰۲/۰۳/۱۷   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه B (ZT36)

۱۴۰۲/۰۳/۱۷   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه C (ZT37)

۱۴۰۲/۰۳/۱۷   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه D (ZT38)

۱۴۰۲/۰۳/۱۷   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه E (ZT39)

۱۴۰۲/۰۳/۱۷   

ترمیک فرانسه B1.3 (FR3.3)

۱۴۰۲/۰۳/۱۶   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه A (ZT6)

۱۴۰۲/۰۳/۱۱   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه B (ZT7)

۱۴۰۲/۰۳/۱۱   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه C (ZT8)

۱۴۰۲/۰۳/۱۱   

ترمیک ترکیB1.2  (TU3.2)

۱۴۰۲/۰۳/۱۰   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان (TTC/GE)

۱۴۰۲/۰۳/۱۰   

مديريت بحران درشبكه هاي توزيع نيروي برق (ویژه مدیران شهری) (3053)

۱۴۰۲/۰۳/۱۰   

مدیریت نوین منابع آب با رویکرد حفظ منابع محدود (5030)

۱۴۰۲/۰۳/۱۰   

ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم) (8318)

۱۴۰۲/۰۳/۰۹   

نرم‎ افزار ArcGIS (Extensions) (پيشرفته 1) (1093)

۱۴۰۲/۰۳/۰۸   

ترمیک فرانسه B1.1 (FR3.1)

۱۴۰۲/۰۳/۰۷   

مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر (8778)

۱۴۰۲/۰۳/۰۷   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه E (ZT5)

۱۴۰۲/۰۳/۰۵   

نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال (3484)

۱۴۰۲/۰۳/۰۳   

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001)

۱۴۰۲/۰۳/۰۳   

ايمني فرايند در نيروگاههاي حرارتي (3087)

۱۴۰۲/۰۳/۰۳   

روخواني و روانخواني قرآن كريم (TGCM-1040)

۱۴۰۲/۰۳/۰۲   

آشنایی با آيين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (شرکتهاي توزيع نيروي برق) (8919)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱   

آشنایی با اینفوگرافیک (7154)

۱۴۰۲/۰۲/۳۰   

آشنایی با آيين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (شرکتهاي توزيع نيروي برق) (8919)

۱۴۰۲/۰۲/۳۰   

دوره تربیت مدرس آیلتس گروه E (ZT49)

۱۴۰۲/۰۲/۲۸   

آشنایی با آيين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (شرکتهاي توزيع نيروي برق) (8919)

۱۴۰۲/۰۲/۲۷   

آشنایی با آيين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (شرکتهاي توزيع نيروي برق) (8919)

۱۴۰۲/۰۲/۲۵   

بهره برداری و نگهداری از سیستم تصفیه فاضلاب (2317)

۱۴۰۲/۰۲/۲۵   

مدیریت اجرایی (8730)

۱۴۰۲/۰۲/۲۵   

سیکل تولید در نیروگاه بخار (3261)

۱۴۰۲/۰۲/۲۴   

آشنایی با انواع حریمها در شبکه های توزیع (3520)

۱۴۰۲/۰۲/۲۴   

آشنایی با آيين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (شرکتهاي توزيع نيروي برق) (8919)

۱۴۰۲/۰۲/۲۴   

آشنایی با آيين نامه هاي تکميلي و تعرفه هاي برق (شرکتهاي توزيع نيروي برق) (8919)

۱۴۰۲/۰۲/۲۳   

مدیریت اجرایی (8730)

۱۴۰۲/۰۲/۲۳   

دستورالعملهای ثابت بهره برداری (3417)

۱۴۰۲/۰۲/۲۲   

خوردگی (ME-31)

۱۴۰۲/۰۲/۲۱   

عینک های آفتابی و فیلترهای اپتیکی (GE-23)

۱۴۰۲/۰۲/۲۱   

شبكه +Security (7037)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

ایستگاه شارژ خودروهای برقی (ME-19)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

HSE (ME-22)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

کارگاه آشنایی با تکنولوژی های پیشرفته در تولید انرژی از پسماند (ME-23)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

اصول و کاربرد احتراق بدون شعله (ME-24)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

فناوری فراصوت توان بالا: اصول و کاربردها (ME-25)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

نقش سیستم مدیریت توان در بهره برداری نیروگاه های برق (ME-26)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

Future Of Energy Engneering (ME-27)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

شبیه سازی و تحلیل ارتعاشی روتور (ME-28)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

مفاهیم، برنامه ریزی حرکت و کنترل ربات های صنعتی (ME-29)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

مفاهیم و ماژول های دیجیتال پرکاربرد در مکاترونیک و اینترنت اشیا (ME-30)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

ترمیک فرانسه A1.2 (FR1.2)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

ارتباطات مردمی (8047)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی (3526)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

آشنایی با انواع حریمها در شبکه های توزیع (3520)

۱۴۰۲/۰۲/۲۰   

مدیریت پیمان (8743)

۱۴۰۲/۰۲/۱۹   

انرژی باد (ME-20)

۱۴۰۲/۰۲/۱۹   

شناسایی، طراحی و ساخت چرخ دنده های دقیق (ME-21)

۱۴۰۲/۰۲/۱۹   

آشنایی با 4 گام طلایی ایمنی کار روی شبکه‌های توزیع نیروی برق (شبکه سرد) (3834)

۱۴۰۲/۰۲/۱۹   

مدیریت پیمان (8743)

۱۴۰۲/۰۲/۱۷   

کارگاه بهره برداری از شبکه های 20kv و مانورهای عملیاتی (3622)

۱۴۰۲/۰۲/۱۷   

سیکل تولید در نیروگاه بخار (3261)

۱۴۰۲/۰۲/۱۶   

مهندس دومی کارگاه مکانیک (ME-14)

۱۴۰۲/۰۲/۱۶   

تجهیزات پست (3400)

۱۴۰۲/۰۲/۱۶   

ابزار دقیق عمومی (3188)

۱۴۰۲/۰۲/۱۳   

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (TGCM-1035)

۱۴۰۲/۰۲/۱۱   

ترمیک کره ای A1 (WT-68)

۱۴۰۲/۰۲/۱۱   

ترمیک کره ای B2 (WT-74)

۱۴۰۲/۰۲/۱۰   

ترمیک چینی HSK3.1 (CH3.1)

۱۴۰۲/۰۲/۱۰   

ترمیک انگلیسی A1.1 (En/A1.1)

۱۴۰۲/۰۲/۰۹   

ترمیک انگلیسی A2.1 (En1/A2.1)

۱۴۰۲/۰۲/۰۹   

ترمیک انگلیسی B2.1 (En3/B2.1)

۱۴۰۲/۰۲/۰۹   

ترمیک چینی HSK1.1 (CH1.1)

۱۴۰۲/۰۲/۰۹   

ترمیک چینی HSK1.2 (CH1.2)

۱۴۰۲/۰۲/۰۹   

ترمیک آلمانی A1.1 (Deu/A1.1)

۱۴۰۲/۰۲/۰۷   

ترمیک فرانسه A1.1 (FR1.1)

۱۴۰۲/۰۲/۰۷   

ترمیک آلمانی A1.2 (Deu/A1.2)

۱۴۰۲/۰۲/۰۶   

فن ورز شبکه هوایی برق (EC-40)

۱۴۰۲/۰۲/۰۵   

ترمیک آلمانی A2.2 (Deu/A2.2)

۱۴۰۲/۰۲/۰۵   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه A (ZT6)

۱۴۰۲/۰۲/۰۵   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه B (ZT7)

۱۴۰۲/۰۲/۰۵   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه C (ZT8)

۱۴۰۲/۰۲/۰۵   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه D (ZT9)

۱۴۰۲/۰۲/۰۵   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه E (ZT10)

۱۴۰۲/۰۲/۰۵   

تربيت اسلامي با تكيه بر قرآن و احاديث (TGCM-1070)

۱۴۰۲/۰۲/۰۴   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه A (ZT14)

۱۴۰۲/۰۲/۰۴   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه B (ZT15)

۱۴۰۲/۰۲/۰۴   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه C (ZT16)

۱۴۰۲/۰۲/۰۴   

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان (TTC/GE)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱   

استفاده کاربردی از تواناییهای سامانه اطلاعات مکانی در حوزه آب و برق (7155)

۱۴۰۲/۰۱/۲۹   

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان (WT-127)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

تربیت مدرس کودکان فرانسه (WT-121)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی (WT-119)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

مقدماتی اپتیک وعینک (GE-38)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

دوره تربیت مدرس زبان فرانسه گروه A (ZT40)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

دوره تربیت مدرس زبان فرانسه گروه C (ZT42)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه A (ZT35)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه B (ZT36)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه C (ZT37)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه D (ZT38)

۱۴۰۲/۰۱/۲۴   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه A (ZT1)

۱۴۰۲/۰۱/۲۰   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه B (ZT2)

۱۴۰۲/۰۱/۲۰   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه C (ZT3)

۱۴۰۲/۰۱/۲۰   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه D (ZT4)

۱۴۰۲/۰۱/۲۰   

دوره تربیت مدرس TESOL گروه E (ZT5)

۱۴۰۲/۰۱/۲۰   

HSE در صنعت آب وفاضلاب (ویژه مدیران شهری) (2517)

۱۴۰۲/۰۱/۱۵   

​​​​​​​