معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر هستی شعبانی
استادیار پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

29905803
ha_shabani [at] sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
سرکارخانم دکتر هستی شعبانی، استادیار پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی هستند که در کنار تدریس و فعالیت‌های علمی و پژوهشی، معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده را نیز بر عهده دارند.