دانشجویان

ورودی 1402

1. علی اسدی               
 2. الهام برمکی                
3. زهرا شهرکی              
4. درسا فخرایی              
5. لیلی وارث                
                                   

ورودی 1401

1. ملینا مصطفی              
2. مرضیه جاوید              
3. مهنا دوستکام             
4. ریحانه رجب‌زاده           
5. علیرضا شهدادی           
6. برژان صمدی                
7. سید‌محمد‌علی میرکریمی
8. پارسا مجردعادی           
 9. سید‌عرفان محمدی          

ورودی 1400

 1. شیما اسدى              
 2. نعیم اسلامیه همدانی 
     3. یزدان رضایی جوریابی      
4. احسان‌شاهرخی          
5. محمدعلی شهاب       
6. فائزه قربانی              
7. مریم كلبادی‌نژاد        
8. علی محمودیان مهر    
9. سیده‌ مریم‌ مدنی       
10. شایان موسائی          
 11. امیرعلی‌میرفخرایی        

ورودی 1399

1. پریسا اردلان                    
2. سما نعمتی                     
3. نرگس بدری                    
4. ابراهیم بمانعلی                
5. زهرا مهرانی ثابت              
6. محدثه زمانی                    
7. یاسمن سان احمدی           
8. سیدامین سیدجعفری        
9. بهاره مروتی                      
10. صالح صفاریان                   
11. فاطمه عباسی                   
12. محمد مباركی                    
13. فاطمه‌سادات محمدى         
14. پگاه هادی                      
 

ورودی 1398

1. مهدى آزموده كلاتی           
2. مرتضی افشانی                 
3. شقایق آقایی                    
4. محمد اكرادى                    
5. سحر جانعلی‌نژاد                 
6. مهسا حسنی                      
7. سارا باقری                        
8. زهره رحیمی                      
9. احسان رشیدشبگاهی           
 10. میرعرفان‌ رضوى                    
11. فاطمه سوسرائی                 
12. محمدحسین عین القضایی     
 13. سیدمصطفی‌فخرى ضامنجانی   
14. تارا فرزانه‌ دقیق                    
  15. مهدى‌ مبارک‌آبادى                   
16. احسان محمدى مهموئی          
17. رضا محمدى هزه‌بران              
18. شهریار مختارى نوا                
19. نیكو مشایخ اصفهان             
20. حامد نادرى روشناوند             
21. فروغ‌سادات بیات غیاثی         
22. نسترن حاج قنبری                 
 23. ساینا حسی                         
24. رویا فروتن ماهینی              
25. فائزه قاسمی                      

ورودی 1397

  1. زهرا عرب                         
 2. عاطفه احدی                   
3. محمدجواد بالی‌لاشک       
4. طاها اسفندياری چمری      
5. مهناز الفتی                    
6. سعيده طالبی                  
7. محمد‌طاها پورمحمد           
8. مهزاد خراسانی                  
9. رویا درخشان هوره              
10. سمرالسادات رکاب‌پور          
 11. نگین ریاضتی                     
  12. نیلوفر کمال‌خانی                   
13. پویا کیامرز                       
14. الهام لطیف یزجی               
15. محمدمهدی مصطفوی زاهدی 
16. مهدی نظمی نیا                  
 

ورودی 1396

1. فردين بيرامی ملكی 
2. علی پرورش          
3. پوريا پيريان         
4. سارا عبيدی‌نيا       
5. آیدا عبادی