بخش اداری پژوهشکده

Responsive Image

حمیدرضا شریفی

مدیر اجرایی

پست الکترونیک:
sharifi3241@yahoo.com

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰۳
 

Responsive Image

نسترن کوزه‌گران

کارشناس آموزشی

پست الکترونیک:
koozehgaran.edu@gmail.com
شماره تماس: 29902650 - 29905806

Responsive Image

سحر حبیبی

کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک:
sahar.habibi94@yahoo.com
شماره تماس: 29905801
 

Responsive Image

احمد کولیوند

مسئول خدمات
شماره تماس: 29905801