Home
پذیرش محقق پسا دکتری در رشته مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی
  • 13208 بازدید

به اطلاع واجدین شرایط می رساند، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی دو محقق فرادکتری را در رشته مهندسی پزشکی و زیر نظر دکتر مهدی علوی می پذیرد. از علاقمندان دعوت می شود درخواست خود را به همراه کارنامه علمی شامل مشخصات کامل فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی به آدرس ایمیل mz@ipm.ir یا mzarei@me.com ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.

1 Comment