مدیریت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

دکتر مهدی شقاقی
تحصیلات: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مرتبه علمی: استادیار (دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی)

تحصیلات: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره مدیریت: 1401- تاکنون

​​​​​​​

29902323
عنوان جدید
رزومه
عنوان جدید
فعالیت‌های اجرایی:
آقای دکتر‌ مهدی شقاقی دانش‌آموخته دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند و در حال‌ حاضر سمت ریاست کتابخانه‌ مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر‌عهده دارند.
  • سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 1401 ← تا زمان حال
  • عضو کمیته علمی و داوری دومین همایش ملی نقد کتاب، ادکا 1397 ←1397
  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی1397 ← تا زمان حال
  • عضو کمیته علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علوم تربیتی، شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی1396 ← 1398