نشریه‌های علمی پژوهشی دانشکده

 نشریه روان‌شناسی ورزش:

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تهران به‌منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، مجوز مجله‌ای تحت عنوان «روان‌شناسی ورزش» را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم، اخذ نموده است. از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود مقاله‌های خود را به وب‌سایت پایگاه نشر دانش (پند) به آدرس ذیل ارسال نمایند.

شیوه ارسال مقاله:

  • پس از ورود به وب‌سایت، گزینه «ثبت نام» را انتخاب کنید.
  • رمز عبور به آدرس پست الکترونیک شما ارسال می‌شود.
  • بعد از دریافت رمز عبور می‌توانید با انتخاب گزینه «ورود» به صفحه شخصی خود وارد شوید و مقاله را ارسال نمایید.
توجه: جهت کسب اطلاع بیشتر در مراحل ارسال، خواهشمند است قبل از هر ارسال با دفتر نشریه تماس حاصل فرمایید.
پیوندها:
وب‌سایت نشریه روان‌شناسی ورزش
راهنمای نویسندگان

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی:

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تهران به منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه فیزیولوژی ورزش مجوز مجله ای علمی - پژوهشی تحت عنوان «فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی» را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم، اخذ نموده است.

شیوه ارسال مقاله 

توجه: جهت کسب اطلاع بیشتر در مراحل ارسال، خواهشمند است قبل از هر ارسال با دفتر نشریه تماس حاصل فرمایید.
پیوندها:
وب‌سایت نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
هیات تحریریه 
فرم‌های نشریه (نحوه ارسال مقاله، دستورالعمل نگارش مقاله، مشخصات نویسندگان و اصل مقاله) 
اطلاعات تماس:
ساعت کار: 8 صبح لغایت 15
02122431963
02122431963