قهرمانان ورزشی

ووشو
 دو و میدانی
اسکیت هاکی
اسکیت سرعت
تیراندازی با کمان
تکواندو
کبدی
کاراته
شمشیربازی
تیراندازی با تفنگ
قایقرانی
بسکتبال
واترپلو