جدیدترین اخبار

اطلاعیه ها

ارتباط مستقیم دانشحویان با ریاست دانشکده

ارتباط مستقیم دانشحویان در تمام مقاطع تحصیلی با ریاست دانشکده، جناب آقای دکتر احمدی زاد

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دردانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی در کلیه مقاطع

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی در کلیه مقاطع

اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری کلاسها و جلسات دفاع

اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری کلاسها و جلسات دفاع


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال