گروه زبان و ادبیات آلمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر محمدتقی حیدریان

استادیار

2

 فریبا پالیزبان

مربی

3

 سیدمحمود حدادی

مربی

4

دکتر اورزولا ویزه فیاض

استادیار​​​​​​​

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

 هادی عظیمی

مربی

2

مرحوم دکتر صابر دلشاد

استادیار

3

دکتر رضا دیداری

استادیار

4

 علیرضا خلیقی

مربی

5

دکتر جلال سخنور

استاد

6

دکتر سید ابوالقاسم فاطمی جهرمی

دانشیار

7

 فاطمه وحیدی دستگردی

مربی

8

فاطمه مرتضوی برازحانی

مربی

9

پروین قراچورلو

مربی​​​​​​​

گروه زبان و ادبیات فرانسه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر گلناز رعدی آذرخشی

استادیار

3

دکتر نسریندخت خطاط

استاد

4

دکتر مهوش قویمی

استاد

5

مرحومه دکتر گیتی دیهیم​​​​​​​

استاد​​​​​​​

گروه زبان و ادبیات فارسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر سیدجعفر حمیدی

استاد

2

دکتر میرمنصور ثروت

دانشیار

3

دکتر محسن راثی

استادیار

4

دکتر سیدعلی محمد سجادی

استاد

5

دکتر محمد غلامرضایی

استاد​​​​​​​

زبان و ادبیات عربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر عبدالعلی فیض الله زاده

استادیار

2

دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری

استاد

3

مرحوم ضیاءالدین العسگری

مربی

4

ابوالحسن مخزن موسوی

مربی

5

دکتر محمدعلی بزرگان نیا

استادیار

6

دکتر عباسلعلی بهاری اردشیری

استادیار​​​​​​​

تاریخ

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر عطاء الله حسنی

دانشیار

2

دکتر رضا شعبانی

استاد

3

دکتر اللهیار خلعتبری

استاد

4

دکتر علی اصغر مصذق

دانشیار

5

مرحوم دکتر اردشیر خدادادیان 

استاد

6

دکتر علی بیگدلی

استاد

7

مرحوم دکتر عزیزالله بیات

استاد

8

دکتر جمشید آزادگان 

دانشیار​​​​​​​

علوم اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر مصطفی اجتهادی

دانشیار

2

دکتر فرامرز رفیع پور

استاد

3

دکتر سیدمحمدصادق مهدوی

استاد

4

دکتر سیدمحمدسید میرزایی

استاد

5

مرحوم دکتر ابراهیم فیوضات

استاد

6

دکتر اکبر مجدالدین

استادیار

7

 فریده ممتاز

مربی

8

مرحومه دکتر حمیرا ندیمی

استادیار

9

دکتر سهیلا میرشمس شهشهانی

دانشیار​​​​​​​

10

دكتر مصطفي اجتهادي

دانشيار
11

دكتر مسعود چلبي

استاد

فلسفه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر سیدحسن احمدی

استادیار

2

دکتر غلامرضا اعوانی

استاد

3

دکتر محمد ایلخانی

استاد

4

محمدسعید حنائی کاشانی

مربی

5

مرحوم دکتر ابوالقاسم ذاکرزاده

استادیار

6

دکتر عبدالکریم رشیدیان

دانشیار

7

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی

استاد

8

مرحوم دکتر سهراب علوی نیا

دانشیار

9

مرحوم دکتر محمدعلی شیخ

استاد

10

دکتر احمد علی اکبرمسگری

استادیار​​​​​​​