آزمايشگاه‏‌های سمعی و بصری زبان

​آزمایشگاه‌‏های زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی با هدف آموزش دروس به صورت سمعی و بصری در ابتدا در سال 1387 مجهز به نرم‌‏افزارهای مربوطه شد و مجدداً در سال 1393 به سیستم چند‌منظوره و نرم‏‌افزارهای به‌‏روز شده تجهیز گردید. این آزمایشگاه‏‌ها به شماره‌‏های 114، 115 و 118 می‌باشند که هر یک به‌ترتیب مجهز به 18، 22 و 20 دستگاه کامپیوتر است.
این آزمایشگاه‌‏ها این قابلیت را به اعضای هیات‌علمی می‌‏دهند که از جنبه‏‌های بصری و سمعی آموزش بهره بیشتر برده و سرعت و کنترل خود را بر آموزش به نحو موثری بالا ببرند. آزمایشگاه این امکان را به ایشان می‌‏دهد که در یک زمان با چند سطح از دانشجویان تعامل داشته باشند. همچنین دانشجویان تمرکز بیشتری بر محتوای ارائه شده از جانب استاد داشته باشند و بتوانند ارتباطات موثرتری با استاد ایجاد کنند.
سایت کامپیوتری دانشکده:

سايت کامپيوتری دانشکده شامل يک سالن بزرگ با 50 دستگاه کامپيوتر برای استفاده پژوهشی در دانشکده آماده گردیده است و دو کلاس با ظرفيت 20 و 16 دستگاه جهت برگزاری واحدهای درسی مبانی کامپيوتر برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد آماده می‌باشد که مسئولیت هماهنگی کلاس‌ها با آقای اسماعیلی می‌باشد.
ساعات کار سایت جهت استفاده دانشجويان مقاطع مختلف، از 8:00 الی 15:00 می‌باشد. که در شش ماه اول سال از ساعت 12:30 الی 13:30 و در شش ماه دوم سال از ساعت 12 الی 13 برای ادای فریضه نماز و صرف ناهار تعطیل می‌باشد.
 

اطلاعات تماس:
آقای عبدالله اسدی (مسئول سایت  کامپیوتری و نماینده  مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات)
29902443