آزمون بسندگی زبان انگلیسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی هر سال در چند نوبت اقدام به برگزاری «آزمون بسندگی زبان انگلیسی» برای دانشجویان مقطع دکتری و داوطلبان آزاد می‌نماید. داوطلبان گرامی به‌منظور اطلاع از زمان‌بندی و اطلاعیه‌های این آزمون بهتر است به بخش اطلاعیه‌های وبگاه این دانشکده و وبگاه اصلی دانشگاه مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در این آزمون‌ها اقدام نمایند. نتیجه هر آزمون، دو هفته پس از زمان برگزاری در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اعلام خواهد شد. همچنین داوطلبان توجه نمایند امکان عودت وجه پرداختی، پس از ثبت‌نام وجود ندارد.

پیوندها:
اطلاعیه دهمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی
 • دوره اول

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه سال 1399 (دوره اول) (پایان یافته)
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399
  اطلاعیه شماره 2 راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399
  اطلاعیه شماره 3 اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399
 • دوره دوم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به شهریورماه سال 1399 (دوره دوم) (پایان یافته)
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی شهریورماه 1399 (دوره دوم)
  اطلاعیه شماره 2 راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399
  اطلاعیه شماره 3 اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهریورماه 1399
  اطلاعیه شماره 4 کارت ورود به جلسه
 • دوره سوم

  ​​ ​​آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به آبان ماه سال 1399 (دوره سوم) (پایان یافته​​​​)
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آبان ماه (دوره سوم)
  اطلاعیه شماره 2 تغییر زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آبان ماه
  اطلاعیه شماره 3 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دی ماه
  اطلاعیه شماره 4 راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان دکتری دی ماه 1399 (سامانه جامع دانشگاهی)
  اطلاعیه شماره 5 اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان مربوط به دی ماه 1399
  اطلاعیه شماره 6 انصراف از شرکت در آزمون زبان
 • دوره چهارم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به اسفندماه سال 1399 (دوره چهارم) (پایان یافته)
  اطلاعیه شماره 1 راهنمای ثبت­‌نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی بهمن ماه سال 1399
  اطلاعیه شماره 2 اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان مربوط به بهمن ماه 1399
  اطلاعیه شماره 3 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی اسفندماه (دوره چهارم)
  اطلاعیه شماره 4​​​​​​ نتایج نمرات دوره چهارم​​​​​​​​​​​​​​
 • دوره پنجم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه  سال 1400 (دوره پنجم) (پایان یافته)
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه (دوره پنجم)
  اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  اطلاعیه شماره 3 راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1400
  اطلاعیه شماره 4 بروشور پنجمین آزمون بسندگی
  اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
  اطلاعیه شماره 6 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
  اطلاعیه شماره 7 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)
 • دوره ششم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مهرماه  سال 1400 (دوره ششم) (پایان یافته)
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مهرماه (دوره ششم)
  اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  اطلاعیه شماره 3 راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مهرماه سال 1400
  اطلاعیه شماره 4 بروشور ششمین آزمون بسندگی
  اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
  اطلاعیه شماره 6

  نتایج ششمن آزمون بسندگی (بالاتر از 50)

 • دوره هفتم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به آذرماه سال 1400 (دوره هفتم) (پایان یافته)
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه (دوره هفتم)
  اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  اطلاعیه شماره 3 راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400
  اطلاعیه شماره 4 بروشور هفتمین آزمون بسندگی
  اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
  اطلاعیه شماره 6 نتایج هفتمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
  اطلاعیه شماره 7 نتایج هفتمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)
 • دوره هشتم

  آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به خردادماه سال 1401 (دوره هشتم) (پایان یافته)
  اطلاعیه شماره 1 زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی خردادماه (دوره هشتم)
  اطلاعیه شماره 2 نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  اطلاعیه شماره 3 راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400
  اطلاعیه شماره 4 بروشور هشتمین آزمون بسندگی
  اطلاعیه شماره 5 سوالات متداول
  اطلاعیه شماره 6 نتایج هشتمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
  اطلاعیه شماره 7 نتایج هشتمین آزمون بسندگی (کلی)
 • دوره نهم

  نتايج آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهريورماه سال 1401 (دوره نهم):
  فایل شماره 1  اسامی قبول‌شدگان (آقايان)
  فایل شماره 2 اسامی قبول‌شدگان (خانم‌ها)
 • دوره دهم

  اطلاعيه شماره 1
  سوالات متداول
  راهنمای ثبت‌نام​​​