صفحه اصلی
اطلاعيه مصاحبه دكتري رشته زبان شناسي
  • 988 بازدید

به آگاهي مي رساند مصاحبه گروه زبان شناسي با داوطلبان دوره دكتري آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان روز دوشنبه پنج تير از ساعت 8.30 به ترتيب شماره داوطلبان به شرح جدول زير انجام خواهد شد.

​​​​​​​

​​​​​​​

افزودن نظرات