صفحه اصلی
انتشار كتاب «ماد» از مجموعه كتابهاي: از ايران چه مي دانم؟
  • 210 بازدید

کتاب ماد از مجموعه كتاب هاي «از ايران چه مي دانم؟» توسط عضو هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني آقاي دكتر احسان افكنده تاليف و انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي آن را در سال 1401 منتشر كرده است. اين كتاب در چهار فصل به منابع تاریخ ماد؛ ماد پیش از تشکیل دولت؛ آشوریان در ماد و شکل گیری دولت در ماد می پردازد.

افزودن نظرات