صفحه اصلی
برگزاري جلسه دفاعيه دكتري رشته جامعه شناسي
  • 114 بازدید

جلسه دفاعيه دكتري رشته جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران با عنوان:

الگويابي خرد جمعي در سطوح نظري و تجربي : يك موردپژوهي چندگانه

 

افزودن نظرات