صفحه اصلی
برگزاری جلسه دفاعيه دكتری رشته جامعه‌شناسی
  • 899 بازدید

جلسه دفاعیه دكتری رشته جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران با عنوان:

الگویابی خرد جمعی در سطوح نظری و تجربی: یك موردپژوهی چندگانه

 

افزودن نظرات