صفحه اصلی
برگزاري جلسه مشترك معاون پژوهشي دانشگاه با مديران و اعضاي هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني
  • 194 بازدید

روز چهارشنبه دوم اسفندماه جلسه مشتركي با حضور معاون پژوهشي دانشگاه سركار خانم دكتر حميدي و برخي از مديران حوزه پژوهشي با اعضاي هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد. در اين جلسه ابتدا خانم دكتر حميدي و مديران پژوهشي دانشگاه گزارش از وضعيت عملكرد دانشكده ادبيات و علوم انساني در زمينه هاي مختلف پژوهشي ارايه كردند و به نقاط قوت و ضعف دانشكده در اين خصوص پرداختند و انتظارات خود را از مجموعه دانشكده علوم انساني طرح كردند. سپس آقاي دكتر واعظي رياست دانشكده و آقاي دكتر عناني معاون پژوهشي دانشكده درباره شرايط خاص تحقيقات در حوزه علوم انساني توضيحاتي را ارايه نمودند. در ادامه تعدادي از اعضاي هيات علمي به موانعي كه بر سر راه تحقق اهداف پژوهشي دانشگاه وجود دارد و همچنين مشكلات و چالشهايي كه براي آنها پيش آمده است را مطرح كردند. در پايان به برخي از ابهامات و سوالات اعضاي هيات علمي پاسخ داده شد و مقرر شد تا با همكاري يكديگر براي رفع موانع پيش رو تلاش بعمل آيد و زمينه تقويت كارهاي پژوهشي بيش از پيش مهيا شود.

افزودن نظرات