صفحه اصلی
برگزاری نشست حلقه ي باز خواني متون كهن «ليلي و مجنون»
  • 2655 مشاهدات

حلقه ي باز خواني متون كهن «ليلي و مجنون»

 

با حضور دكتر احمد خاتمي

استاد دانشگاه شهید بهشتی​​​​​​​

 

دوشنبه ها ساعت ١٦:٠٠

ورود برای عموم آزاد و رايگان است

 

آدرس وبینار

http//:old.sbu.ac.ir/webinar

افزودن نظرات