صفحه اصلی
فینال اولین دوره مسابقات دانشجویی دانشجویان زبان چینی
  • 843 بازدید

فینال اولین دوره مسابقات دانشجویی دانشجویان زبان چینی کشور، به همت گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری سفارت چین، چهارشنبه سوم اسفند 1401 برگزار شد.

آیین فینال این دوره از مسابقات با حضور دکتر ابطحی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه؛ فولی‌خوآ، معاون سفیر چین؛ دکتر خاتمی، رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دکتر کریمیان، مدیر روابط بین‌الملل و همکاری‌های علمی و همچنین رایزنی فرهنگی چین و جمعی از کارمندان سفارت چین و استادان و دانشجویان زبان چینی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه برگزار شد. 

موضوع این رویداد اشتراکات عید نوروز  با عید بهار چین بود که تکیه بر اشتراکات فرهنگی و مفاهیم مقبول عموم مردم دو کشور را دنبال  می‌کرد.  این رویداد، حرکتی در جهت تقویت دیپلماسی عمومی بین دو کشور تعریف شده است،  حرکتی که  کانون آن مشترکات و فرهنگ و تاریخ مشترک دو کشور است و باعث انگیزه و رغبت عموم کسانی خواهد شد که اشتیاق به اعتلای فرهنگ دو کشور دارند. این فعالیت از منظری،  تقویت ایجاد  شور و شوق  دانشجویان زبان چینی  و  باعث تقویت انگیزه‌های  رقابتی  تحصیلی است.

حرکت گروه چینی دانشگاه شهید بهشتی در اجرای چنین مراسمی با همکاری سفارت، می‌تواند باعث تعاملات بیشتر و تقویت همکاری گروه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی چین شود. برنامه‌هایی از این سنخ می‌تواند باعث تشویق و ایجاد انگیزه  فعالیت‌های مشابه در دانشگاه  شود و سطح روابط بین‌المللی و فرهنگی دانشگاه را ارتقاء بخشد.

افزودن نظرات