صفحه اصلی
قابل توجه متقاضيان دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي
  • 366 بازدید

 

  با عرض سلام ، به اطّلاع پذيرفته شدگان مرحلۀ اوّل آزمون مقطع دكتري رشتۀ زبان و ادبيات فارسي و گرايش هاي مرتبط با آن مي رساند كه مصاحبۀ علمي  در روز سه شنبه 22/3/1403 از ساعت 8 صبح لغايت 15 بعد از ظهر در گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد . داوطلبان محترم لازمست كه ضمن تكميل فرم ها و مدارك اعلام شده از سوي دانشگاه شهيد بهشتي  در روز مصاحبه  كليۀ  مدارك و مستندات آموزشي و پژوهشي  شامل مدارك هويّتي ،رزومۀ تحصيلي و پژوهشي ،  كارنامه حاوي رتبه داوطلب، فرم انتخاب رشتۀ متقاضي،  ريز نمرات دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، مقالات ، تحقيقات و ... را با خود به  همراه داشته باشند .

افزودن نظرات