صفحه اصلی
كسب موفقيت انجمن باستان شناسي و جامعه شناسي در جشنواره حركت 1402
  • 638 بازدید

انجمن علمی دانشجویی باستان شناسي عنوان «انجمن برگزيده» و انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی، عنوان «انجمن شایسته‌ی تقدیر» را در پانزدهمین جشنواره‌ی حرکت دانشگاه شهید بهشتی از آن خود کرد‌ند. كسب اين موفقيت را به اعضاي اين دو انجمن و همه اساتيد و دانشجويان رشته باستان شناسي و جامعه شناسي تبريك مي گوييم.

​​​​​

 

 
 

 

 

 

افزودن نظرات