صفحه اصلی
نشست علمي روز بزرگداشت فردوسي
  • 605 بازدید

دانشكده ادبيات و علوم انساني با همكاري انجمن علمي زبان و ادبيات پارسي به مناسبت روز بزرگداشت فردوسي برگزار مي كند:

سخنرانان:

دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور و دكتر مجتبي منشي زاده

دوشنبه 25 ارديبهشت ساعت 10 تا 12

سالن ناصر خسرو دانشكده ادبيات و علوم انساني

افزودن نظرات