صفحه اصلی
نشست علمي : مستشرقين آلماني زبان
  • 478 بازدید

گروه زبان و ادبيات آلماني با همكاري انجمن علمي ادبيات آلماني برگزار مي كند:

عنوان نشست: مستشرقين آلماني زبان

زمان: 30 ارديبهشت ساعت 10 تا 12

مكان: سالن ناصرخسرو

افزودن نظرات