صفحه اصلی
هشتمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
  • 1870 بازدید

هشتمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هشتمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی، ویژه دانشجویان دکتری، با حضور 195 نفر از متقاضیان این آزمون در روز جمعه 6 خرداد ماه 1401 از ساعت 10:00 صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. مسئولیت علمی این این آزمون را گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارد و تحت نظارت معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود. در مجموع 209 نفر در هشتمین دوره این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد 195 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند که 91 نفر آنان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و 104 نفر متقاضیانی از سایر دانشگاه کشور بودند. جلسه آزمون با در نظر گرفتن و رعایت الزامات و پروتکل های بهداشتی بانجام رسید و در این راستا ردیف صندلی ها با فاصله صد و هشتاد سانتی متری از هم قرار داده شد.

نتایج آزمون نیز پس از یک هفته از برگزاری آن بر روی سایت دانشکده قرار خواهد گرفت و متقاضیانی که حد نصاب لازم را در آزمون کسب کرده باشند برای دریافت گواهی آزمون می توانند به گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مراجعه نمایند.

افزودن نظرات