صفحه اصلی
پيام تبريك ارتقاي مرتبه استادي دكتر بالغي زاده
  • 249 بازدید

 

 

جناب آقاي دكتر ساسان بالغي زاده
​​​​​​​عضو هيات علمي محترم گروه زبان انگليسي

بدين وسيله ارتقاي جنابعالي را به مرتبه استادي از طرف همكاران شما در دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريك مي گوييم.

به اميد موفقيتهاي بيشتر شما در عرصه هاي علمي و پژوهشي

 

 

افزودن نظرات