صفحه اصلی
کارگاه آموزشی فرایند تبدیل وضعیت و ارتقاء در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار شد
  • 69 بازدید

کارگاه آموزشی فرایند تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری آقای دکتر شهریار منصوری، دبیر محترم کمیته منتخب زبان ها و با محوریت تبیین و آشنایی بیشتر با زوایای تبدیل وضعیت و ارتقاء به مدت ۱ ساعت و بیست دقیقه در تالار امیر کبیر دانشکده ادبیات برگزار شد.

چالش های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی جدید الاستخدام، و همچنین مباحث مربوط به امتیاز دهی، سازوکارهای مرتبط با نشر کتاب، عضویت در سامانه های علمی-اجتماعی ازجمله ORCID-Scopus-Google Scholar-و دستیابی به گستره مطلوب پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، اعضای محترم هیات علمی پرسش های مرتبط با برخی زوایای فرایند تبدیل و ارتقاء را طرح نمودند.​​​​​​​

افزودن نظرات