گروه زبان و ادبیات آلمانی

گروه زبان و ادبیات آلمانی دارای دو مقطع کارشناسی در گرایش «زبان و ادبیات آلمانی» و کارشناسی‌ارشد در گرایش «آموزش زبان آلمانی» است. مقطع کارشناسی این فرصت را برای دانشجویان فراهم می‌آورد تا آمادگی لازم برای فراگیری تخصص‫‌های مختلف رشته زبان و ادبیات آلمانی در مقاطع بعدی را به ‫دست آورند. از ویژگی‌‫های این مقطع و گرایش خاص این است که در آن از یک‌جانبه‌نگری در امر تدریس و تربیت دانشجو پرهیز می‌‫شود و دانشجو در هر دو حوزۀ «زبان» و «ادبیات» پرورش می‌‫یابد. هدف از برگزاری دوره‫‌های کارشناسی‌‫ارشد در گرایش «آموزش زبان آلمانی» پرورش نیروهای متخصص در زمینۀ آموزش این زبان است. دانشجویانی که در مقطع کارشناسی دانش پایه‌‫ای لازم را در زمینۀ زبان و ادبیات آلمانی کسب می‌کنند، در مقطع کارشناسی‌‫ارشد به‫ صورت تخصصی با فن و دانش آموزش زبان آشنا می‌شوند و روش‫‌های علمی و جدید آن را می‌آموزند. به این ‫ترتیب دانشجو آنچه را در مقطع قبل در خصوص کاربردهای ادبیات و کشورشناسی آموخته است، در این مقطع برای کسب اطلاعات جامع در امر آموزش زبان به‫ کار می‫‌بندد.

گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکده ادبیات و علوم ‫انسانی دانشگاه شهید بهشتی می‌کوشد افق تفکر دانشجو را گسترش دهد، از این ‫رو تا حد امکان دانشجویان را از جوانب گوناگون و حوزه‌های مختلف رشته زبان و ادبیات آلمانی آگاه می‌سازد. آنچه بیش از این بر رویکرد گروه مبنی بر پرهیز از تک‌سویی تأکید دارد، پژوهش‫‌های میان‫ رشته‌ای شماری از استادان و فعالیت آنان در زمینه‌‫های بین‌فرهنگی، تطبیقی و فلسفی است. ارتباط مستقیم استادان گروه با پژوهشگران، استادان و شاعران و نویسندگان آلمانی نیز به پویایی آن افزوده است.

تحصیل در رشته زبان و ادبیات آلمانی برای همه علاقه‫‌مندان به این زبان و ادبیات غنی مناسب است. همچنین تحصیل در این رشته برای علاقه‌مندان به بسیاری از رشته‌‫های علوم‫ انسانی و نیز تاریخ اندیشه مغرب‌زمین خالی از لطف نیست. دانش‌آموختگان این رشته می‫‌توانند در پژوهش‌های تحت نظارت در حوزه زبان و ادبیات آلمانی فعالیت کنند یا به تدریس زبان آلمانی در آموزشگاه‫‌های کشور بپردازند. علاوه بر این موارد می‌توان به امکان فعالیت در زمینه‌های خدمات دیپلماتیک، گردشگری و ترجمه نیز اشاره کرد.

پیوندها:
گروه‌های آموزشی
برنامه‌های درسی