ورودی‌های جدید

دوره کارشناسی
برنامه درسی (سر فصل دروس) به تفکیک رشته­ ها دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ
زبان و ادبیات آلمانی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات چینی و شرق دور
زبان و ادبیات روسی و اسلاوی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
علوم اجتماعی
فلسفه
راهنماها:
راهنمای بهره‌برداری از پیشخوان خدمت
اسامی استادان راهنما به تفکیک رشته ورودی سال 1398 مقطع کارشناسی
ردیف رشته نام استاد راهنما
1 زبان و ادبیات فارسی​ دکتر منصور پیرانی​
2 ​تاریخ دکتر آرزو رسولی​
3 ​جامعه شناسی ​دکتر محمد یزدانی نسب
4 ​زبان و ادبیات فرانسه و لاتین ​دکتر سارا طباطبایی
5 زبان و ادبیات آلمانی ​دکتر سعید رضوانی
6 ​زبان و ادبیات انگلیسی ​دکتر شهریار منصوری
7 ​زبان و ادبیات روسی و اسلاوی دکتر رضوان حسن زاده
8 ​زبان و ادبیات چینی و شرق دور ​دکتر فرهاد جوانبخت
9 فلسفه​ دکتر سید محمدحسن آیت الله زاده شیرازی
10 ​زبان و ادبیات عربی ​دکتر طاهره حیدری
11 ​باستان شناسی ​دکتر علی بهادری
دوره دکتری و کارشناسی ارشد
راهنمای فرایند تحصیلی دوره دکتری
روند و مراحل ورود به آزمون جامع آموزشی
راهنمای فرایند تحصیلی دوره کارشناسی ارشد