آزمایشگاه ها

آزمایشگاه واقعیت مجازی

آزمایشگاه واقعیت مجازی در پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی در‌سال ۱۳۹۶ تاسیس‌شد. هدف از ایجاد این آزمایشگاه تولید و تحلیل داده‌های مجاری انسان می‌باشد. در‌بخش تولید محتوا، بازی­‌های رایانه­‌ای جدی که در‌بخش آموزش و پزشکی کاربرد دارند قابل تولید می­‌باشند. در‌بخش تحلیل داده­‌ها، ابزارهای مختلفی برای ضبط حرکت انسان و دست دارد که می‌توان به‌کمک آن به داده‌های اسکلتی انسان دست پیدا‌کرد. این داده­‌های اسکلتی می‌توانند در‌تولید انیمیشن‌های 3‌بعدی انسان استفاده شوند. همچنین در تحقیقات پزشکی متفاوتی، از داده بدست‌آمده از سنسورهای موجود برای استفاده می­‌شود. به‌عنوان مثال، پایش روند بهبود بیماران به اختلال­‌های حرکتی.

گروه‌‌های فعال در آزمایشگاه و شرح خدمات:

  • دوره­‌های آموزشی برای تولید محیط‌های مجازی
  • دوره‌های آموزشی برای تولید برنامه‌های تعاملی
  • تولید بازی­‌های جدی رایانه‌ای
  • تولید‌ نرم‌افزار­های تحلیل حرکت اندام بدن
  • همکاری در تولید آزمایش­‌های پایشی توانبخشی