آزمایشگاه ها

آزمایشگاه واقعیت مجازی

آزمایشگاه واقعیت مجازی در پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. هدف از ایجاد این آزمایشگاه تولید و تحلیل داده ­های مجاری انسان می باشد. در بخش تولید محتوا، بازی­ های رایانه­ ای جدی که در بخش آموزش و پزشکی کاربرد دارند قابل تولید می­ باشند. در بخش تحلیل داده­ ها، ابزارهای مختلفی برای ضبط حرکت انسان و دست دارد که می توان به کمک آن به داده های اسکلتی انسان دست پیدا کرد. این داده­ های اسکلتی می توانند در تولید انیمیشن های 3 بعدی انسان استفاده شوند. همچنین در تحقیقات پزشکی متفاوتی، از داده بدست آمده از سنسورهای موجود برای استفاده می­ شود. به عنوان مثال، پایش روند بهبود بیماران به اختلال­ های حرکتی.

گروه‌‌های فعال در آزمایشگاه و شرح خدمات:

  • دوره­ های آموزشی برای تولید محیط­ های مجازی
  • دوره ­های آموزشی برای تولید برنامه ­های تعاملی
  • تولید بازی­های جدی رایانه ­ای
  • تولید نرم افزار­های تحلیل حرکت اندام بدن
  • همکاری در تولید آزمایش­ های پایشی توانبخشی​​​​​​​

 

​​​​​​​