فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد:
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد 94 به‌ بعد​
راهنمای کلی دانشگاه برای دانشجویان ورودی جدید (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد)
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد ورودی 1394 و به‌ بعد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه​
مقررات کار دانشجویی
زمان‌بندی اجرای پایان‌نامه و فرم‌ها
مشخصات کلی رشته مخابرات امن و رمزنگاری​
مشخصات کلی رشته سیستم‌های چند رسانه‌ای​
راهنمای نگارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری​
راهنمای درخواست تصویب موضوع و استاد فعالیت آموزشی و پژوهشی
فرم‌های کارشناسی‌‌ارشد:
فرم تعیین استاد راهنما - فرم شماره 1
طرح پیشنهادی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد - فرم شماره 2​​
اعلام تصویب طرح تدوین پایان‌نامه به‌ دانشجو - فرم شماره3​​
​فرم درخواست دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد - فرم شماره 4
جدول ارزیابی دفاع از پایان‌نامه - فرم شماره 5
​صورت‌جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد - فرم شماره
​تعهدنامه اصالت اثر - فرم شماره 7
فرم حذف تک‌درس ​
تعیین داور ​
تمدید سنوات ترم 5 ​ ​
انتخاب واحد به‌صورت میهمان در دانشکده دیگر​ ​
​ چکیده فارسی پایان‌نامه
چکیده انگلیسی ​پایان‌نامه
الگوی نمونه پایان‌نامه

فرم انتخاب میهمان در دانشکده‌ی دیگر

فرم پیشنهاد استاد راهنما

فرم تاییدیه رتبه اول و دوم ارشد (استعداد درخشان)

فرم تعیین داوران

فرم حذف پزشکی

فرم گواهی تایید معدل و رتبه مقطع کارشناسی‌ارشد

نمونه فرم پروپوزال
پیوندها:
گروه‌های آموزشی