آزمایشگاه واقعیت مجازی

آزمایشگاه واقعیت مجازی در پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی در‌ سال ۱۳۹۶ تاسیس‌ شد. هدف از ایجاد این آزمایشگاه تولید و تحلیل داده‌های مجازی انسان می‌باشد. در‌ بخش تولید محتوا، بازی­‌های رایانه­‌ای جدی که در‌ بخش آموزش و پزشکی کاربرد دارند قابل تولید می‌‌باشند. در‌ بخش تحلیل داده­‌ها، ابزارهای مختلفی برای ضبط حرکت انسان دارد که می‌توان به‌ کمک آن به داده‌های اسکلتی انسان دست پیدا‌ کرد. این داده­‌های اسکلتی می‌توانند در‌ تولید انیمیشن‌های سه‌بعدی انسان استفاده شوند. همچنین در تحقیقات پزشکی از داده به‌دست‌آمده از سنسورهای موجود استفاده می­‌شود. به‌عنوان مثال، پایش روند بهبود بیماران مبتلا به اختلال­‌های حرکتی.

گروه‌‌های فعال در این آزمایشگاه عبارتند از:
  • دوره­‌های آموزشی برای تولید محیط‌های مجازی
  • دوره‌های آموزشی برای تولید برنامه‌های تعاملی
  • تولید بازی­‌های جدی رایانه‌ای
  • تولید‌ نرم‌افزار­های تحلیل حرکت اندام بدن
  • همکاری در تولید آزمایش­‌های پایشی توان‌بخشی
پیوندها:
آزمایشگاه ساپار
 آزمایشگاه تحلیل محتوا